Referat fra styremøte, onsdag 30. mars

Postet av Sarpsborg Tennisklubb den 27. Apr 2022

Referat fra styremøte onsdag 30. mars

Til stede: Randi-Brith Bjørge, Tone Ahlsen, Yngvar Grina og Frank Hirstad

Styret fikk godkjenning på årsmøtet til å utnevne en nestleder. Nestleder ble Tone Ahlsen.

Klubben blir 125 år 1. juni. Klubben skal arrangere en turnering og en fest. Det blir satt ned en gruppe som har ansvaret for dette arrangementet. Forslaget er styret pluss Pål Tønnesen. Frank tar kontakt med Pål.
Aktuelle datoer for festen er 4. eller 11. juni. Matchi.

Prisen for leie av banen har vært 150 kroner. Vi setter opp prisen til 200 kr for en time.
Leie av klubbhus: Medlemmer 2000 kr per dag. Ikke medlemmer 2500 kr per dag.
Vilde Prestegaard legger dette ut på Facebook. Tone snakker med Vilde.

Styrerommet må ryddes. Randi-Brith og Sabina har ansvaret for dette.
Internett er bestilt til klubbhuset. SA.

Frank tar kontakt med Pål Karlsen i SA for dekning av jubileum og turnering.

Turnering 6-8 mai 14 år.
Henrik Norvald er turneringsleder. Andre som stiller: Per Henrik Andersen, Christian Fredriksen, Trygve Forsell, Yngvar Grina og Frank Hirstad.
Sabina har ansvaret for mat/vaktliste. Damegruppa må stille. Vi må bestille nytt seil. Plante blomster.
Tone snakker med Prozo om T-trøyer til turneringen. Det finnes baller og premier på loftet i klubbhuset. Vi bør kjøpe premier hos Wichstrøm Nilsen.

Trening
Vi har avtale med Kenneth Reinås tirsdager fra 13-21 i 18 uker. Det kreves medlemskap før kurs. Vi må også legge opp til frivillig trening. Frank tar kontakt med trenerne for et møte. Før sommertreningen bør vi også gjennomføre foreldremøte. Ansvar Frank.
Oppstart sommertrening 2. mai.

Voksenkurs?

Frank fikk tillatelse til å bruke banene til undervisning for Greåker vgs. elever.Referat styremøte, onsdag 20.04.2022

Postet av Sarpsborg Tennisklubb den 27. Apr 2022

Referat styremøte, onsdag 20.04.2022

Til stede: Frank, Kristian, Randi-Britt, Yngvar, Anders, Tone (ref.)

Forrige møtereferat ble godkjent.

Sak 1: Fredrikstad tennisklubb ønsker å låne anlegget som en «back up» til en turnering de skal ha helgen i uke 18, det sa styret enstemmig ja til.

Avtalen med Fredrikstad er at vi kan benytte banene i Fredrikstad ved behov under vår turnering

6.-8.mai.

Sak 2: Turnering 6-8 mai

· Sabina setter opp vaktliste i kiosk v/ turnering.

· Sabina lager forslag til priser og lager plakater til kiosk.

· Tone sjekker opp nye plakater ang innmelding og nye priser. 3 stk.

· Tone bestiller t-skjorter (70stk) med sponsortrykk, jakke til turneringsansvarlig og sponsor bannere.

· Mannskap til turneringen:

Per Henrik Andersen, Yngvar, Trygve, Terje B, Frank, Randi-Brith

Chritian stiller som assisten for turneringsleder Henrik Norvald

Sak 3: Trening og priser

Kenneth Reinaas er engasjert som vår hovedtrener for utesesongen 2022. Christian Fredriksen og Trygve Forsell er engasjert som hjelpetrenere for Kenneth. Henvendelse om trening og kurs skal gå til Kenneth.

Frank holder kontakt og følger opp trening og kurs. RB kan hjelpe til ved behov.

Info om trening og kurs legges ut på FB, hjemmesiden vår og styreweb.

Det vil bli tilbud om treninger og kurs tirsdag og torsdag

Priser:

Kr 2500 1 time per uke (barn) i 18 ukerKr 3900 2 timer per uke (barn) i 18 uker

- Kr 750 1 time 4 ganer for voksne (kurs)

- Kr 500 1 time 6 ganger for barn (kurs)

- Kr 500 per time for privattime

- Kr 2500 - for 18 uker damegruppa/ her kan flere damer melde seg på

Annet

· Jubileumsturnering og fest vil bli i august. Frankt tar kontakt med Pål Tønnesen (komite)

· Yngvar bytter dusjhoder i dame dusjene

· Dugnad i uke 18, blir sendt ut via styreweb til medlemmer, ansvarlig RB

· Anders sjekker opp baller til divisjonskamper. RB bestiller

· Vilde legger ut info på sosiale medier og hjemmeside når et er kamp på banene

· Anders henger opp en oversikt over divisjonskamper på klubbhuset

· Baner må bookes i Matchi til trening og kurs, ansvarlig RB
Trening og kurs

Postet av Sarpsborg Tennisklubb den 27. Apr 2022

STK har også i år engasjert Kenneth Reinaas som hovedtrener.  Han vil ha med seg 2 av våre egne, Christian og Trygve, som hjelpetrenere da de nå har fullført Trener 1 kurset i regi av Norges Tennisforbund. Vi kan derfor nå tilby trening, kurs og privattimer til alle som ønsker det. Trening og kurs gjennomføres tirsdag og torsdag og starter opp med trening i uke 18 og kurs i uke 19.  I juli er det sommerferie og følgelig ingen trening.
Priser for sesongen 2022:
  • Trening for barn (7 - 14 år) i 18 uker: 1 time pr. uke koster kr 2.500,- og 2 timer pr. uke koster kr 3.900,-.  Alle som deltar på trening, må i tillegg være medlem av klubben.
  • Kurs for voksne: 1 time pr. uke i 4 uker koster kr 750,-
  • Kurs for barn/unge (7 - 18 år): 1 time pr. uke i 6 uker: kr 500,-
  • Privattimer: kr 500,- pr. time


Referat styremøte 30.mars

Postet av Sarpsborg Tennisklubb den 10. Apr 2022

Referat fra styremøte onsdag 30. mars

Til stede: Randi-Brith Bjørge, Tone Ahlsen, Yngvar Grina og Frank Hirstad

Styret fikk godkjenning på årsmøtet til å utnevne en nestleder. Nestleder ble Tone Ahlsen.

Klubben blir 125 år 1. juni. Klubben skal arrangere en turnering og en fest. Det blir satt ned en gruppe som har ansvaret for dette arrangementet. Forslaget er styret pluss Pål Tønnesen. Frank tar kontakt med Pål.

Aktuelle datoer for festen er 4. eller 11. juni.

Matchi. Prisen for leie av banen har vært 150 kroner. Vi setter opp prisen til 200 kr for en time.

Leie av klubbhus: Medlemmer 2000 kr per dag. Ikke medlemmer 2500 kr per dag. Vilde Prestegaard legger dette ut på Facebook. Tone snakker med Vilde.

Styrerommet må ryddes. Randi-Brith og Sabina har ansvaret for dette. Internett er bestilt til klubbhuset.

SA. Frank tar kontakt med Pål Karlsen i SA for dekning av jubileum og turnering.

Turnering 6-8 mai 14 år.

Henrik Norvald er turneringsleder.

Andre som stiller: Per Henrik Andersen, Christian Fredriksen, Trygve Forsell, Yngvar Grina og Frank Hirstad

Sabina har ansvaret for mat/vaktliste. Damegruppa må stille. Vi må bestille nytt seil.

Plante blomster

Tone snakker med Prozo om T-trøyer til turneringen.

Det finnes baller og premier på loftet i klubbhuset. Vi bør kjøpe premier hos Wichstrøm Nilsen.

Trening

Vi har avtale med Kenneth Reinås tirsdager fra 13-21 i 18 uker. Det kreves medlemskap før kurs.

Vi må også legge opp til frivillig trening.

Frank tar kontakt med trenerne for et møte. Før sommertreningen bør vi også gjennomføre foreldremøte. Ansvar Frank.


Oppstart sommertrening 2. mai.

Voksenkurs?

Frank fikk tillatelse til å bruke banene til undervisning for Greåker vgs. elever.


Styremøte 30. mars.pdf