Referat fra styremøte STK 06.12.2018

Referat fra styremøte 6. desember 2018

Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Arild Hansen Sundnes, Rune Hafell, Yngvar Grina og Hilde Grina
Ikke tilstede: Luis Arana Ruiz, Bjørg-Solveig Lindanger og Lars-Jørgen Hansen Gabestad

1. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent uten anmerkninger

2. Post
-Mail Halden TK - Nytt bookingsystem f.o.m. 26.10. Automatisk adgang bl.a. 
-Mail NTF - forslag til nytt oppsett for eliteserien 
-Sarpsborg kommune - leietakere Kalnes - bruk av klister 
-Mail-korrespondanse med Erling Omvik - møte i Østfold vedr. samarbeide
 mellom Follo og Østfold.
-Idrettsrådet - Vi får to billetter til Idrettsgallaen 19.01.
 Evt. kandidater til ærespriser etc. 
-Medlemsregistrering 31.12 ok. Lagene jobber veldig bra. 
-Mail Sarpsborg Idrettsråd - LAM-midler på kr 25.788,-. Jubileums-
 gave kr. 5.000,- etter søknad.
-Mail Norges Idrettsforbund. Omlegging og forenkling av utstyrs-
 ordningen. Brukt kr. 65.000. (søknad ved Terje Bjørge).
-Regning fra Halden - alle har betalt. 
-Lotteri- og Stiftelstilsynet - tillatelse til Bingo-spill.
-NTF - kartlegging av trenings- og trenersituasjonen
 (Randi-Brith har besvart).
-SVEV Trampolinepark -utdeling av flyers. Vi har ikke 
 kapasitet. 
-Mulig nytt medlem. Forespørsel om treningsmuligheter 
 for gutt på 12 år. 
-Mail vedr. gutt på 6 år - ber om påmelding til våren. 
-Østfoldhallen - korrespondanse mellom Terje Nicolaysen 
 og Lynved Hauge. 

3. Økonomi/regnskap
Antall medlemmer er 225. Betalt medlemsavgift er 
kr 115.300. 
(Yngvar og Thomas setter opp budsjett for neste år). 
Underskudd pga utbedring av bane 4 og 5. 
Venter moms på kr. 440.000. 
Vedtak om utbedring av stue på klubbhus - beregnet til 
ca kr. 160.000 ifølge Sørlie møbler. Vi innhenter anbud 
fra flere. Peisen fjernes. 

4. Trening/turneringer 
Klubbmesterskapet er avsluttet. Christian Bromander vant 
i herreklassen. 2. laget er trukket 

5. Diverse
-Vi har satt opp skilt fra Metacon
-Det er satt opp en liste med søknadsfrister til diverse 
 etater. 
-Lagerrom + under trapp er ryddet. 
-Siden Arild går ut av styret, trengs opplæring av 
 etterfølger -(bl.a i Styreweb) (Ellen Backe-Mathiesen)
 Arild beholder noen oppgaver.
-Valgkomite - Arild og Hilde ble utnevnt. 
-Årsmøte ble fastsatt til torsdag 14. februar 2019.

Sarpsborg 8.12.2018