Referat fra styremøte 16.10.2018

Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Arild Hansen Sundnes, Luis Arana Ruiz, Bjørg Solveig Lindanger, Lars-Jørgen Hansen Gabestad,
             Yngvar Grina og Hilde Grina 

 1. Referat fra forrige møte 
     Referatet ble godkjent uten anmerkninger.

2.  Post
     -Brev fra TV-aksjonen om bidrag. Er ikke besvart
     -Info fra Sarpsborg Idrettsråd om LAM-midler. Prosjekter og tiltak. 
      Frist 15.9. Vi har 24 medlemmer mellom 6-12 år og 33 mellom
      13-19, til sammen 57 medlemmer. 
     -Mail NTF - tennisforum - ledermøte 27.10. 
     -Mail fra Sarpsborg kommune (via Terje Bjørge) vedr. tilskudd til 
      kunstgrusbaner. 
     -Brev fra Østfold Fylkeskommune - sluttutbetaling av spillemidler
      til kunstdekkbaner. UI-midler fra fylkeskommunen kr 268.000,-
      og kr 170.000. Støtte til minibane pga åpen tilgang for publikum. 
     -Invitasjon til frivillighetsseminar på Sarborg Scene 18.9. Vi deltok
      med to representanter. (Ellers dårlig oppmøte fra idrettslagene). 
     -Mail fra NTF vedr. hederstegn. 
     -Tennisregion Østland Vest - lagserie for veteranlag innendørs - 
       damer +40 og herrer 45+. 
      -Brev fra politiet - bekreftelse på anmeldt forhold - innbrudd på 
       klubbhuset 1.9. Henlagt av politiet. 
      -Søknad om bingospill 2019. Skjema sendt inn. 
      -Mottatt takkekort for blomster fra Randi-Brith. 

3. Økonomi/regnskap.
    Vi har pr. i dag 225 medlemmer. 30 har sluttet og 49 har meldt 
    seg inn. 
    21 personer har ikke betalt kontingent. Innkommet medlemsavgift
    er på kr 115.300. 

4. Trening/turneringer 
    Klubbmesterskapet for damer, veteraner og deretter med trukket
    partner er avsluttet. 

    Klubbmesterskapet for herrer tar tid - forslag på å avvikle mester-
    skapet i en helg - happening med grilling etc. 

    Erik kontakter aktuelle spillere om trening inne. Vi satser på
    å stille kun ett herrelag inne. Vi mangler spillere til to lag. 
    Lars-Jørgen melder av lag nr. 2 til NTF. 

    Trening av yngre vil foregå på Kalnes på onsdager. Vi hadde 
    foretrukket mandager, men var for sent ute med søknaden. 
    Det ble spørsmål om Christian Bromander, som kan trene 
    på onsdager, og hvor mange deltakere det vil bli i Halden. 
    Randi-Brith sjekker med kommunen hvilken bane vi disponerer
    på Kalnes. 

    Forslag om å arrangere parallelle kurs for barn og voksne. 
    Kursvirksomhet - Luis ønsket antall spillere - 6-7 stk. 
    Det er mulig å rekruttere enda en gruppe - Jonatan har noe 
    tid til disposisjon. 
    Det var spørsmål om vi kunne utdanne ungdommer til trenere, 
    evt bruke pensjonister. 
    Treningskabalen bør legges tidlig. Timo kan trene frem til våren
    i Halden, Luis fortsetter ute til våren.  

5. Diverse 
    Det blir antageligvis utskiftninger i styret til neste år. Noen 
    styremedlemmer melder at de trekker seg fra styret. 

    Det er behov for å ha en PRO i klubben, en publikum kan 
    henvende seg til med spørsmål og trening. 

    Det er behov for å pusse opp klubbhuset og få kjøpt inn 
    nytt møblement. 

    Klubben har hatt besøk fra representanter fra kommunen, 
    Gjensidigestiftelsen og Idrettsrådet i forbindelse med fornyelse
    av bane 4, 5 og minibanen. Idrettsrådet ga et bidrag på
    kr 5.000.

    Nytt skilt fra Metacon for 3 år er oppsatt. 

    Det er satt opp liste med oversikt over søknadsfrister til 
    forskjellige aktiviteter i klubben. 

    Styremøte med påfølgende julebord med gjester avtalt 
    på Festiviteten torsdag 6. desember. 
    

 Sarpsborg 27.10.2018