Referat fra styremøte 21.08.2008

 

Tilstede:   Randi-Brith Bjørge, Arild Hansen Sundnes, Luis Arana Ruiz, Bjørg Solveig Lindanger,
               Yngvar Grina og Hilde Grina 
Fraværende: Rune Hafell og Lars-Jørgen Hansen Gabestad

1. Referat fra forrige møte 
Referatet ble godkjent uten anmerkninger 

2. Post
-Mailkorrespondanse mellom Sparebankstiftelsen og Terje Bjørge.
 STK mottar kr 250.000 som bidrag til oppdatering av bane 4 og 5.

- Mailkorrespondanse mellom Gjensidigestiftelsen og Terje Bjørge
  STK mottar kr 250.000 som bidrag til oppdatering av bane 4 og 5. 

-Østfold Fylkeskommune innvilger søknad, og bidrar med kr 268.000
 i UI-midler til bane 4 og 5. 

-Mail ØIK - det blir arrangert anleggskonferanse på Quality hotell 26.10..
 STK deltar ikke.

-Brev sendt Sarpsborg kommune om åpning av nye baner torsdag 
 23.8 kl. 11. Ingen fra kommunen hadde mulighet til å delta kl 11, 
 men møter kl. 10.

-Bestilling på treningstimer på Kalnes onsdager kl. 16-18. Lars-Jørgen.

-Fått regning på  treningstimer på Kalnes, som ikke er brukt. 
 Randi-Brith ordnet opp. 

-Skriv Østfoldhallen. Usikkert hvorvidt Østfoldhallen satser på tennis -
 om Fredrikstad TK ønsker å være med. STK sjekker muligheten for 
 hall på Kalnes. 

-NTF - Tennisdrive. Opplysninger om alt som foregår. 

-Mail Idrettsrådet. Allidrettsdagen arrangeres ved Sarpsborg Stadion:
 STK deltar ikke. 

-Mail Fra Diplom-is om bestillingsrutiner - Luis. 

-Søknad om turneringer. Lars-Jørgen.

-Svinndal Gjerde- og Sveiseverksted - tilbud på levering og 
 montering av gangport mellom bane 1 og 2. 

-Rapportering til NTF - utført av Rune. 

-Visual Funding - tilbud om måte å samle inn penger på. Ikke 
 aktuelt for STK. 

-Mail Sarpsborg kommune vedr. sentrumsplan (kopi til Idrettsrådet).
 STK har avtale med Borregaard om leieavtale i 2015 om 40 nye år. 
 STK står som eiere av tomten til bane 4 og 5. 
 Det understrekes viktigheten av å ha idettsanlegg i sentrum. 
  
-Mail Tommy Petterson - med ønske om pins o.l. til en far som er samler. 
 Har sendt merke og pins i posten. 

-NIF - innspill om idrettspolitisk program. Ikke aktuelt for STK. 

-Diverse info fra Idrettsrådet. 

3. Økonomi/regnskap 
Vi har hittil mottatt ca kr 95.000 i medlemsavgift. Vi har 220
medlemmer som har betalt medlemsavgift. I tillegg har 26 
medlemmer som har fått fakturaer ikke betalt. 

Samlet tilskudd for oppdatering av baner beløper seg til
kr 1.217.000. 

Av 2.3 mill. bidrar STK med kr 600.000 av egne midler. 

4. Trening/turneringer
Luis setter opp tidspunkt for avvikling av klubbmesterskap i klassene:
Damer, herrer, veteran - single og double med trukken partner. 
Mesterskapet avvikles 14.9-16.9 - frist for påmelding 5.9.

Resultatene for divisjonslagene er hittil dårlige. Veteranlag 1 kjemper
imidlertid om opprykk.

Terminliste fra NTF med oversikt over turneringer (oversendt Lars-Jørgen).

Personer som ønsker personlig trening kan kontakte Luis på telefon.
Spørsmål om drop-in leie av baner og utstyr kan bli aktuelt på sikt. 

5. Diverse
-Det er invitert til offisiell åpning av bane 4 og 5 torsdag 23.9 kl. 11. 
 Entrepenørene og representant fra idrettskretsen, samt pressen kommer.
 Representanter fra kommunen kommer kl 10. 

- Yngvar bestiller port mellom bane 1 og 2. 

Reklameskilt
-Skilt fra Svinndal Gjerde og Sveiseverksted AS -kr 1.800 pr. år
-Avvikling av skilt fra Sarpsborg Bilsenter og Axia 
-Opprettholdelse av skiltavtale med UNISPORT

-Skilt fra Barnehagentt -gitt baller og racketer til barnehagen. 

Grillaften
Randi-Brith og Bjørg står for arrangementet -mandag 3.9 
alternativt 10.9 ved regn - kl.17 - 19. 
Yngvar handler inn - kjøper vaffelrøre. Arild sender SMS til 
medlemmene. 

Det er satt opp skilt på bane 4 og 5 med info om vanning eller 
ikke av bane 4 og 5. 

Sarpsborg 23.8.2008