Referat fra styremøte 24.04.2018


Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Arild Hansen Sundnes, Luis Arana Ruiz, Rune Hafell, Bjørg-Solveig Lindanger,
              Yngvar Grina og Hilde Grina

Fraværende: Lars-Jørgen Hansen Gabestad, Anders Folkvang

1. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent uten anmerkninger

2. Post
Borg Bingo                             Årsmøte Borg Bingo - Yngvar deltok
Brev SPOND                           Tilbud om forenkling av kommunikasjon i klubber
Østfold fylkeskommune           Invitasjon til spillemidlerkurs
Østfold fylkeskommune           Invitiasjon til - tilskuddsordninger til anlegg
Mail fra Fosbyfondet                Avslag på søknad - ny frist innen 1. september 
Sarpsborg kommune               Driftstilskudd 2018 - søknadsfrist ute
Barnehagenett                        Forslag om reklameskilt
Sarpsborg kommune               Kommunikasjon vedr. sentrumsplan 
Mail Mari Hammer                   Kontaktperson for damegruppe - treningstider 
Lars-Jørgen Hansen Gabestad  Opplegg for trening - trenere 

 3. Økonomi/regnskap
Vi får tilskudd fra Gjensidige Forsikring på kr 250.000 til utbygging av baner. Når det gjelder 
Sparebank 1 vil vår søknad bli vurdert i slutten av mai. 

Det er sendt ut krav på kontingent på kr 98.000,-. 

4. Trening/turneringer 
Trening
Treningen blir i regi av Timo - som ifjor - 2 ganger i uka. 
Når det gjelder trening ute kommende sesong trengs det flere på treningene.

Det arrangeres nybegynnerkurs for barn fra 9 -13 år, i tillegg til voksenkurs.
Det bør være minst 5 deltakere på kursene. 

Det ble foreslått ev å invitere bedriftsidretten til kurs i tennis.

Divisjonstennis 
Det skrives liste over divisjonskamper - denne slås opp på klubbhuset. (Hilde)
Randi-Brith sjekker behovet for baller - antall og hvilken type. 

Det kan by på noen problemer på våren med avvikling av divisjonskampene
siden bane 4 og 5 er under ombygging. 

5. Anlegg 
Det arrangeres dugnad på anlegget 28.04. 

6. Diverse 
-Det vil være praktisk med en liste over de forskjellige søknadsfristene vi må 
 forholde oss til (hva søkes av hvem og når)
-17. mai-arrangement - Bjørg-Solveig stiller i kiosken fra kl. 09.30 - 13.00
  servering av is, brus, kaffe, pølser, snitter (Luis skaffer is - Yngvar handler 
  det øvrige)
- Rense white-board-tavle på veggen
-Avisartikler i skap på styrerommet scannes inn i bok av Rune

Sarpsborg 3.5.2018