Referat fra styremøte - Sarpsborg tennisklubb 06.03.2018


Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Arild Hansen Sundnes, Lars-Jørgen Hansen Gabestad, Luis Arana Ruiz, Anders Folkvang,
             Rune Hafell, Yngvar Grina og Hilde Grina
Fraværende: Bjørg-Solveig Lindanger 

1. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent uten anmerkninger

2. Post
Mail NIF                              Evaluering av LAM-midler - kommer med spørreundersøkelse o.l. i regi av 
                                          Oslo Economics 
Sparebank 1                        Frist for å behandle søknad om midler utsatt til 19.4 
Mail NTF                             Frist for søknad om turneringer 2. halvår - 16.2
Mail NIF                              Info om avholdelse av årsmøte i utgangen av mars
                                          2018 - registrering av medlemmer
Mail Bilbutikk                       Tilskudd ved kjøp av Volvo
Mail NIF                              Info om personalopplysninger og sikkerhet. Forhindre
                                         identitetstyveri
Mail NTF                             Veteranmesterskap ute 2018
Mail NIF                              Oppfordring til kjøp av flere bøker "Harde Slag".
Lotteri- og stiftelses-
tilsynet                               Info om regnskapsrapport 2017. Ferdig utfylt 
                                          regnskapsskjema. Delegert til Thomas F.J.
Borg Bingo SA                     Årsmøte 16.4 - Yngvar møter 
Mail Jan Wiik                       Trening damer - greit med baner mandager 
                                          kl 18.00
Gunnar Sørensen                 Takk for innbydelse til julebord i anledning 80-års-
                                          
Randi Brith-Bjørge               Takker for gave og hyggelige ord i anledning 
                                          70-års.dag 

3. Økonomi/regnskap 
Vi får tilskudd fra Gjensidige Forsikring på kr 250.000,- til utbygging av baner.
Omfattende søknadsprosess - med bl. innhenting av mye dokumentasjon fra 
entrepenører. Viktig og omfattende jobb av Terje Bjørge.

4. Trening/turneringer
Trening
Treningen blir i regi av Timo, som i fjor - 2 ganger i uka. 
Når det gjelder trening ute kommende sesong, så trengs det flere på 
treningene. Foreldre bør oppfordres til å sørge for at ungene møter på 
trening. Luis og Lars-Jørgen lager oppsett med oversikt over kostnader. 
(kursvarighet 15 t). Kursene bør være gratis for barn. Det bør sjekkes 
hvem som vil fortsetter fra i fjor. Det bør arrangeres nybegynnerkurs
for både barn og voksne i år. Kursene bør markedsføres bedre, både 
på våre hjemmesider og evt nye forsøk med info på skolene. 
Luis kan trene på tirsdager - aldersgruppe 9-13 år. Spesielt dyktige
spillere kan evt flyttes opp til høyere nivå. 

Divisjonstennis
Divisjonsoppsettet blir krevende for begge våre lag - med lang vei
til de fleste bortekamper. 

5. Anlegg 
Hybel i 2.etg er pusset opp og resten av huset trenger også 
fornyelse. Det bør settes ned en gruppe som kan stå for 
planlegging/gjennomføring. 

Hall 
Det er flere planer om inndørshall i Østfold -bl.a. i eller på 
tomt ved Østfoldhallen - evt i samarbeide med Fredrikstad TK.
Hall på Kalnes er også en mulighet. 

6. Diverse
-Rune takker for gave i forbindelse med 50-års-dag
-Avtroppende varamedlem Elin Tvete belønnes med blomst
-Franz Engelmayer faktureres med kr 200 -for medlemskap
 (Arild)
-Årsrapport skannet inn på Webside av Rune