Referat fra styremøte Sarpsborg tennisklubb 22.08.2017

Referat fra styremøte - Sarpsborg tennisklubb 22.08.2017

1. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent uten anmerkninger

2. Post 
Brev fra Sarpsborg kommune                                   STK er tildelt et driftstilskudd på kr 23.442,80

Mail fra Fylkeskommunen                                         Spørreundersøkelse "vedr. anlegg og økonomi som barriere
                                                                             for deltakelse idretten" 

Mail fra Idrettsrådet                                                 -invitasjon til deltakelse på Allidrettsdagen 9.9.2017.
                                                                              -Idrettsrådet flytter til sentrum - Torget 5
                                                                              -Frist for søknad om LAM-midler er 15.09 - Arild

Mail fra Tennisregion Østland Øst                               Innkalling til ekstraordinært ting for Tennisregion
                                                                              Østland Øst 29.10

Mail fra Idrettsforbundet                                           Bekreftelse på overgang fra Kenneth Reinaas til 
                                                                              Sarpsborg Tennisklubb

Mail fra Sverre Lie                                                    Slutter i stilling i Region Østland Øst - begynner i ny
                                                                              stilling i Norges Tennisforbund

Mailkorrespondanse med Deltagruppen                      Opplysninger om skiltreklame

Mail Christian Bromander                                          Treningsavgift for sønn

Mail - påmelding kurs                                                Dennis Zukanovic

Mail fra Kl. 7 på Tindlund skole                                   Mail vedr. besøk av skoleklasser - Lars-Jørgen
                                                                               tar kontakt for å avtale tidspunkt

T.Mathiesen AS                                                         Mottatt tilbud på oppgradering av baner
Unisport                                                                   Mottatt tilbud på oppgradering av baner
Svindal Gjerder                                                         Mottatt tilbud på oppgradering av gjerder

Nordea                                                                     Bankavtale utgått            

3. Økonomi/regnskap
Vi har 214 medlemmer pr. dd - ca 40 har ikke betalt kontingent
Det står kr 130.000 på medlemskonto, ca kr. 200.000 på kapitalkonto hos Nordea og
kr 3.087.000 på konto i Sparebank 1. Det bør vurderes om beløp bør overføres 
mellom bankene. 
Arild sjekker om Nordea fortsatt kan gi akseptable renter.

Det er fakturert 26 barn for trening på tilsammen kr. 27.500. 

4. Trening/turneringer 
Trening
Timo fortsetter treningen i vintersesongen i samarbeide med Halden TK. Ca 15 
spillere er aktuelle. Foreldre kontaktes om fortsatt trening er ønskelig. 
Treningsavgiften vil bli noe høyere (betaling for trening + halleie).
STK betaler for de spillerne som er med fra klubben.
Det er spørsmål om trening for de eldste er aktuelt i Kalnes med
Timo/evt annen trener. 

Turneringer
Klubbmesterskap arrangeres snarest - herrer, double m/trukken partner,
damer og veteran. Luis informerer på facebook og er ansvarlig for 
arrangementet. Luis kontakter Arild om informasjon på sms om 
påmelding.

 5. Hall
Det kan være aktuelt å leie i den planlagte tennishallen i Østfoldhallen. 
Leien vil bli på ca. kr 250.000 i året. Vi trenger en spørreundersøkelse i 
klubben om hvem som kan ønske å spille der- mulig timepris ca. kr 150/t.
Må samordnes med andre haller i Østfold og selvsagt med Fredrikstad TK.

For å få redusert utgiftene kunne det evt selges reklame til firmaer, 
som igjen kunne markedsføre hallen til sine kunder. Evt om bedrifts-
idretten kunne være interessert. 

6. Anlegg 
Det ble enstemmig vedtatt at bane 4, 5 samt asfaltbane skal oppgraderes 
til kunstgrusbaner. Prisen blir ca. kr 2.296.390. Vi regner med tilskudd
fra kommunen - UI-midler og momskompensasjon, og kan også søke
støtte fra forskjellige stiftelser. Antatte kostnader for STK er ca. 
kr. 750.000. 
Arbeidet vil starte i mars 2018 . entrepenører vil bli kontaktet. 

7. Diverse
Allidrettsdagen - vi deltar på Allidrettsdagen 9.9 fra kl. 12-15.
Vi trenger trenere + noen som deler ut drikke og noterer navn.
Evt. trenerkandidater - Ellen.B. Mathiesen, Hanne Ek, Eirik Jansen,
Johnny Stjernstrøm og Kenneth Reinaas. Andre hjelpere - evt. fam Ek. 

Grillaften -  vil arrangeres tirsdag 28.8 - i tilfelle regn - alternativt 5.9.
Det informeres på facebook. Randi-Brith står ansvarlig. Lars-Jørgen
kontakter foreldre.

Sjekke frist for påmelding av lag til divisjonsrennisen. 

Damespillere som ønsker å spille på laget må forplikte seg til å 
spille - og kun ha "gyldig grunn" for ikke å stille opp. 
Betingelsene må avklares på forhånd. Elin sjekker.
Yngvar kontakter Jan Vik om evt. kandidater for samling
på tennisbanen. 

Sarpsborg 24.8.2017