Referat fra styremøte - Sarpsborg tennisklubb 25.4. 2017

Referat fra  styremøte Sarpsborg Tennisklubb 25.4.2017

Tilstede:          Randi-Brith Bjørge, Arild Hansen Sundnes, Yngvar Grina, Hilde Grina 
Fraværende:     Rune Hafell, Lars-Jørgen Gabestad Hansen, Luis Arana Ruiz, Elin Tvete, Anders Folkvang

1. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent

2.Post
Mail NIF                          Rapportering av driftsutgifter for refusjon av moms
Mail Jan Vik                     Synspunkter på sosial kvinnetennis og treningstreff onsdag eller torsdag
                                     når utesesongen starter 2017
Mail Kenneth Reinaas       Mail med vedlegg fra Tennisfabrikken.no vedr. forslag for klargjøring
                                     av tennisbaner
Brev til medlemmer         Arild har sendt velkomstskriv til medlemmene -med bl.a. dato for kommende
                                     dugnader, samt samling på 17.mai
Årsmøte i Borg Bingo SA  Referat fra årsmøte
Skriv Lars-Jørgen til         Info om trening for barn og unge sesongen 2017
foreldregruppe 

3. økonomi/regnskap
Krav om innbetaling av medlemsavgift er sendt ut. 24 personer har meldt seg ut av klubben.
Det blir send ut regninger til firmaer for skiltreklame (dreier seg om ca. kr. 40.000)

4. Trening/turneringer

Trening 
Det ble arrangert kick-off for foreldre og barn på klubbhuset lørdag 22.4. 12 foreldre og 
barn møtte. Disse må melde seg på til trening og vil bli fordelt i passende grupper
sammen med ca. 10 som er i trening fra tidligere. Trener er Tino (fra Halden). Det
blir trening tirsdager og fredager kl. 16-20. Påmeldingsfrist 1.mai.  

Det opprettes foreldregruppe i regi av Terje Klavestad, som tar kontakt med Lars Jørgen
når han ser hvem som er påmeldt til trening.

Vi (Randi-Brith) har fått henvendelse fra trener Peter Lønn, Sigtuna, Stockholm som 
har god trenererfaring. Men i og med at STK har booket inn trenere for sesongen,
blir det ikke aktuelt å satse på nye trenere nå. Vi sender svar med info om at vi 
ikke har behov for trenere nå, men at det muligens kan dukke opp noe senere. 

Betaling for trening blir i år for trening 1 gang pr.uke - kr 1000 og 2 ganger 
pr. uke kr 1500 for utesesongen. 

Det satses på å stille med et ekstra lag i veteranklassen med Terje Bjørge som
kaptein. Lars Jørgen og Anders Folkvang har ansvar for 1. og 2. lag herrer. 

Baller til 1. og 2. lagene kjøpes inn (Randi-Brith). Vi har et overskudd av 
Slazinger-baller som selges i kiosken for kr 50 pr. rør. 

Politiattest for trenere: Politiattester må fylles ut for de som skal fungere som
trenere. Dette er aktuelt for Christian Bromander, Luis Arana Ruiz, Erik Jansen,
Ellen Backe-Mathiesen og Hanne Ek. Klubben må sende skjemaet "Bekreftelse
på formål med politiattest" med diverse opplysninger vedr. trenerne. Vi oppgir
klubbens epostadresse, samt telefonnr. til Randi-Brith. 

Turneringer
Når det gjelder Grand Prix-turnering i 2017 er fristen for å søke gått ut.

Det kan være aktuelt å søke på NC-turneringer neste år for klassene u14, 
u16 og u 19. NTF har oversikt over turneringer på sin hjemmeside. 

5. Anlegg 
Det har hittil vært utført 3 dugnader på banene med fjerning av mose 
og nedsetting av linjer. Hoveddugnad blir lørdag 29. april kl. 13.00, 

Det er skaffet nye vimpler - en flaggvimpel og en STK-vimpel er kjøpt
inn. 

6. Hall 
Det er ikke så mye nytt på hallfronten. Det er planlagt å bygge 4 
tennisbaner i øverste etasje i Rolvsøyhallen - som kan leies to hver
av Sarpsborg TK og Fredrikstad TK. Avgiften er beregnet til 
kr 250.000 pr. år. Dette må vi regne på og sjekke mulighetene
for å leie ut banene på dagtid til bedrifter bl.a. Kontrakts-
inngåelse finner evt. sted senere. 

7. Diverse
Det ble påpekt at stue i klubbhuset med inventar kunne ha behov
for oppgradering. Spesifisert budsjett vil bli satt opp i 2018.
 
Det har vært avholdt årsmøte i Borg Bingo - som på tross av 
underskudd i år deler ut utbytte til medlemsklubbene. 
Lokalene i Matstova er sagt opp.

Neste styremøte avholdes før sommerferien -dato fastsettes
senere. 

27.4.2017