Referat fra styremøte - Sarpsborg Tennisklubb 28.02.2017

Tilstede:         Randi-Brith Bjørge, Rune Hafell, Lars Jørgen Hansen Gabestad, Arild Hansen Sundnes, Luis Arana Ruiz,
                     Arild Folkvang, Yngvar Grina, Hilde Grina 
Fraværende:   Elin Tvete 

1. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent 

2. Post
Sarpsborg kommune
Enhet Byggesak               Kommunen har foretatt ny oppmåling av området rundt tennisanlegget

Lotteri-og stiftelses-
tilsynet                           Det må legges inn regnskapstall

Takkekort                        Takkekort fra Anders og Susanne for bryllupsgave

Terje Klavestad                Henvendelser fra foresatt vedr. trening for juniorer

Nordea                           Ønsker å oppdatere sin kundeinformasjon


3. Økonomi/regnskap
Det står kr 3.300.000 på kapitalkonto. Overskuddet var på kr 74.000. Det vurderes om mer 
bør settes inn på høyrentekonto. Revisor roste regnskapsansvarlig for god orden i regnskapet

4. Trening/turneringer

Trening
Trening i Halden i vintersesongen for en gruppe. Treningen foregår 2 ganger pr. uke og 
fungerer meget bra. Det vurderes om denne treneren også kan stå for utetreningen
på STKs anlegg i sommerhalvåret - hvor deltakerne betaler for treningen.
Det er viktig at det også trenes i Sarpsborg for at deltakerne herfra skal føle 
tilhørighet til sin klubb. Det er viktig at nybegynnerne får en dyktig trener fra 
starten av.

Christian Bromander har en gruppe under trening på Kalnes. En siste gruppe 
trenes av Hanne Ek i Sarpsborghallen hver lørdag. Ellen Backe Mathiesen kan være
aktuell som medtrener for de minste. Luis kan fungere som reserve. Det vurderes
hva godtgjøringen til trenerne skal være. Oppstart på utetreningen blir rundt
1. mai. 

Vi bør ivareta foreldre som er aktive på sine barns vegne -evt forsøke å få
etablert en foreldregruppe. 

Randi-Brith har booket treningstid på Kalnes høsten 2017/2018 - Mandag 
og Torsdag fra kl 17-19. 

Lars Jørgen er ansvarlig sportslig leder og vil arbeide for å skaffe trenere
til utendørs trening på STKs baner. Han kontakter Halden TK for å prøve 
å leie Haldens profesjonelle trener.

Turneringer
Når det gjelder Grand-Prix-turnering for 2017 vil Terje Bjørge sjekke om 
evt datoer som kan være aktuelle. Det ble presisert at turneringsansvarlig
må ha informasjon om hvem som kan være hjelpere under arrangementene.
Det er mulig det ikke blir Grand-Prix-turnering, da vi er sent ute og termin-
liste fastsatt. 

Turnering for juniorer vil muligens bli prioritert neste år framfor Grand-Prix.

Vi har fått tilbakemelding om at det var ugunstig for deltakerne å spille 
kamper på forskjellig banedekke (vanlig grus og kunstgrus).
Men dette bør ikke være et problem hvis det informeres om dette i 
innbydelsen. 

Turneringene som ble arrangert under Sarpsborgs 1000-års jubileum
ifjor var spesielle også når det gjaldt pengepremier. Størrelsen på 
pengepremiene vil ikke ligge på samme nivå i år. 

5.Anlegg 
Neste møte legger plan for åpning av utebanene

6. Hall
Det er muligheter for tilgang til tennisbaner i Østfoldhallen. Evt leie 
kan komme på kr 250.000 pr. år. STK må prøve å få senket 
leiekostnadene.

7. Diverse
-Moms - Rune sender inn regnskapstall
-Anders står som kaptein for 1. og 2. laget i samarbeide med 
 Lars Jørgen. Anders er spillelisensansvarlig
-Randi-Brith kjøper inn baller
-Randi-Brith står ansvarlig for politiattester for trenerne 
-Arild sørger for innmelding til Lotteritilsynet om regnskap 
 og hva lotteripengene (stønad) brukes til 

2. mars 2017