Referat fra styremøte 1.9.2016

Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Arild Hansen Sundnes, Rune Hafell, Lars-Jørgen
             Hansen Gabestad, Anders Folkvang, Elin Tvete, Yngvar Grina og 
             Hilde Grina

1. Referat fra forrige møte
    Referatet ble godkjent uten anmerkninger

2. Post
    Bogen Bygg                       Nabovarsel ved bygging av barnehage i 
                                            Hjalmar Wesselsvei

    Pluss Arkitekter                  Reguleringsplan. Detaljreguleringsplan for 
                                            sentrumsbarnehage

    Sarpsborg kommune          Søknad om tilskudd til Grand-Prix turnering.
                                            Tilskudd på kr 7.500 innvilget
    Sarpsborg kommune,
    Unisport, STK                    Diverse korrespondanse vedr. sponsorer til 
                                            Grand-Prix turnering

    Sarpsborg kommune          Innvilget søknad på aktivitets- og driftstilskudd
                                           2016 - kr 12.772,-.

    Jan Vig                             Refleksjoner rundt Grand- Prix turnering

    Lotteri- og stiftelses-         Tilsagn om momskompensasjon for utgifter
    tilsynet                             til utbygging av bane 1 og 2 innvilget med 
                                           kr 431.219,-
   
    Nordea                             Fornyelse av konto med fastrente på 1.1%

3. Økonomi/regnskap
    Totale utgifter for STK for bane 1 og 2 ble kr 713.000,- mot budsjettert 
    kr 816.000. Banene kostet kr 2.160.000,- .
    Innskudd på sparekontoen i Sparebank 1 er på kr 2.956.000,- , i Nordea 
    ca kr 300.000,- og på driftskontoen kr 23.000,- pluss renter. 

    Det er ikke tillatt med uttak fra fastrentekontoen - hvor renten er på
    1.1%. Vi vurderer ikke å skifte bank for øyeblikket. 

    Vi har pr d.d 246 betalende medlemmer (25 har ikke betalt medlemsavgift -
    hvorav tre nye medlemmer). Innbetalt beløp er på kr 110.000-115.000.
    Utgifter i forbindelse med Grand-Prix turneringen var kr 25.000,- i premie-
    penger pluss utgifter til premier, baller og  bevertning av deltakerne. 

4. Trening/turneringer 

    Etter få påmeldte til Grand-Prixturneringen tok Luis og Jan Vig kontakt med 
    NTF og aktuelle spillere og endte opp med 29 deltakere. Vi Takker alle som
    deltok i arrangementet - og spesielt Luis, Terje Bjørge og Jan Vig. Vi har fått gode     tilbakemeldinger fra deltakerne.
    Ellers bør vi kanskje vurdere tidspunkt for turneringen bedre neste år 
   (unngå juli). 
    
    Når det gjelder turneringer generelt bør vi vurdere hvem vi vil arrangere
    turneringer for - yngre, juniorer, eldre etc. 

    Elin deltar på laget til Fredrikstad neste år i og med at STK ikke stiller lag. 

    Vi trenger oversikt over de som spiller i Halden. Når det gjelder trening
    for de yngste (6-9 år), kan Christian Bromander trene disse på mandag.
    Pga misforståelse med kommunen har vi ikke fått ordinære timer på 
    Kalnes. Alternativet er å leie gymsalen og sette opp egne nett. Ledig tid 
    mandag kl 16-18, onsdag kl 19-21, fredag kl 16-17.30. Disse tidene er 
    ugunstige for så unge spillere. Vi satser heller på å leie i Sarpsborghallen
    på lørdager kl 10-11.
   
    Anders sjekker om det er behov for treningstimer i Halden til 1. og 2.-
    laget pluss damene.  

5. Diverse
    Det arrangeres Allidrettsdag i Kulås 10. september kl. 12-15. Vi trenger 
    trenere på to baner pluss personell til å fordele spillere, dele ut drikke etc. 
    Vi er bedt om å "hente" deltakere fra Kulås - i tilfelle de ikke er klar over
    muligheten for tennisspill. 

    Anders og Luis arrangerer fest for lagspillere og tillitsvalgte.
    
    Skilt - skilt fra Toyota er satt opp. Vi venter beskjed fra Vatvedt om
    enda et nytt skilt
    Grillkveld - det ble en vellykket grillkveld med ca 60 deltakere. 
    Lisens for lagspillere - det er et problem at alle spillere som deltar på 
    lagene må betale en lisens på kr 450. Dersom de kun spiller en kamp, 
    kan de få refundert lisenspengene ved forespørsel til klubben. 
    Drakter - spillere får drakter etter å ha spilt 2 kamper for laget. 
    Kjøregodtgjørelse - spillerne oppgir spillested og antall kjørte km 
    til Yngvar.
    Hall - møte om videre skjebne for tennis ved Østfoldhallen blir avholdt
    9. september. Vi venter i spenning.