Referat fra styremøte 9.6.2016

Tilstede: Arild Hansen Sundnes, Rune Hafell, Luis Arana Ruiz, Yngvar Grina og Hilde Grina
Fraværende: Randi-Brith Bjørge, Lars J. Hansen Gabestad og Anders Folkvang

1. Referat fra forrige møte
    Referatet ble godkjent uten anmerkninger

2. Post
    NIF mail                     Rapportering av medlemsopplysninger til NIF, og
                                     søknad om kompensasjon for moms på varer og
                                     tjenester. Rune har rapportert.
   NIF, admkonsulent       Salgsbrev tennisboken "Harde slag". Klubben
                                     kjøper inn 2 eks.
   Terje Nicolaysen, mail  Amfikjeden har fått inn ny leietaker -bra for 
                                    prosjektet.Tennisbanene er flyttet litt.
   Idrettskretsen             Arbeidsdokument - tema idrettens ungdomsår
   Sarpsborg idrettsråd    Allidrettsdag i Kulås 10. september
   Sarpsborg kommune   Innvilget søknad om tilskudd til Grand Prix-
                                    turnering i uke 27 på kr 7.500,-.  

3. Økonomi/regnskap
    Innkommet medlemsavgift er på kr 81.900,-. Utgifter i perioden er
    på kr 174.374,-, inntekter er på kr 183.186,- (inkl. medlemsavgift).
    Forventede inntekter er moms på kr. 350.000,- (for utbygging av 
    bane 1 og 2), LAM-midler og grasrotandelen. Det forventes ikke så
    mye utgifter framover. 

4. Trening/turneringer
    Turnering for små barn avlyses pga liten interesse. Det var bl.a. 
    forventet interesse fra spillere fra Strømstad. Vi satser istedet på
    egen intern turnering, men må finne dato som passer.
    Treningen for barn foregår i tre grupper etter ferdigheter.

    Grand Prix 
    Det er foreløpig få påmeldte til Grand-Prix-turneringen (4 stk).
    Erfaringsmessig er mange sene med påmelding - og poengene
    for deltakelse er viktig for elitespillere. Vi regner med påmelding
    fra klubbene i Moss og Strømstad. Premiepotten er på kr. 25.000,-,
    kr 12.000,- for førsteplass. I tillegg til støtten fra kommunen trenger
    vi flere sponsorer. 
    Informasjon ligger på nett - interesserte spillere sjekker der. I tillegg
    er informasjon sendt på mail til Oslo-klubbene. 
    Vi satser på å opprette Vipps-konto - noe som vil gjøre innbetaling
    av påmeldingsavgiften lettere for deltakerne. 

5. Diverse 
     - Bingoårsmøte - det forelå et underskudd på ca kr 1,5 mill - utbytte
       for STK ble ca kr. 45-50.000. Yngvar deltok.
    - Årsmøte i Idrettsrådet - Yngvar deltok.
    - Damelaget er trukket fra serien pga mangel på spillere
    - Vårt 17. mai-arrangement var meget vellykket - med ca 45
       deltakere.
    - Praktisk arbeide:Det er kjøpt inn en lengre stige og det er foretatt
      en del malerarbeider på klubbhuset. Det er lagt nytt mel på bane 
      1 og 2 og foretatt sprøyting mot ugress. 
   
    - Det er satt opp skilt fra Frigaard Eiendom
    - Alle skiltsponsorer har betalt - unntatt Fortum, som vil bli purret. 
    - Luis vil bli godtgjort for trening med kr 8.000,-.
    - Klubbhuset er leid ut ved flere anledninger - og det foreligger 
      flere forespørsler.
    - Vi har leid ut baner til VG-skole for kr 1.800,-. 
    - Parkering
      Flere har fått parkeringsbot for feil parkering ved klubbhuset. Vi
      har plasser ved bane 5. Vi minner om reglene på facebook-siden.
      Regelverket for parkering innenfor sonen er imidlertid nokså komplisert.