Baner åpne for spill - parkering i området

Bane 1 og 2 er nå åpnet for spill.

Når det gjelder parkering, så er det soneparkering i gatene rundt
tennisbanene. Dvs at det er parkering forbudt på hverdager 
mellom kl 08.00 og 16.00.

Tillatelse for å parkere på trekanten ved asfaltbanene kan fås på
klubbhuset.