Referat fra styremøte 03.03.16

Tilstede: Arild Hansen Sundnes, Rune Hafell, Luis Arana Ruiz, Randi-Brith Bjørge, Lars J. Hansen Gabestad, Anders Folkvang, Yngvar Grina og Hilde Grina.

1. Referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent uten anmerkninger

2. Post

Østland Øst Tennisregion Årsmøterapport
Mail Lotteri og Stiftelsestilsynet Informasjon om regnskapsrapportering 2015
Mail Idrettsrådet Vedr. evt utleie av klubbhus til diverse formål
Brev til Sarpsborg kommune Vedr.fjerning av tre ved bane 4
Mail Idrettsrådet Vedr. frister for å søke treningstid høst 2016 og vår 2017
Mail Borg Bingo Innkalling til årsmøte 18.4 – Yngvar møter
Mail Terje Klavestad Skryt av trening i Halden – innmelding STK. Kontakt med Lars Jørgen
Mailkorrespondanse Terje Nicolaysen – div. kontakter Vedr. muligheter for bygging av hall ved Østfoldhallen evt på Kalnes.. Valgt løsning utløser forskjellige tilskudd fra det offentlige
Sarpsborg kommune – driftstilskudd Arild sender oversikt over medlemmer til Thomas

3. Økonomi/regnskap

Samlet innskudd på konto er kr 2,8 mill.Det forventes utbetaling av moms i desember på ca. kr. 350.000,-.

4. Trening/turneringinger

Vi må sørge for å få trenerkabalen til å gå opp fremover. Aktuelle trenere er Timo (som trener i Halden), Luis og Lars Jørgen (evt med Raves, Christian Bromander og Stjernstrøm ved behov).

Vi må sjekke hvilke spillere som fortsetter fra i fjor. Vi satser evt på et samarbeide med Halden, hhv inne i Halden og ute på STK’s baner. Vi trenger å bygge opp en barne- og ungdomsstall.

Vi trenger to trenere i en gruppe på 12 barn. Viktig at vi klarer åsette sammen homogene grupper. Vi satser også på kurs for voksne.

Når det gjelder godtgjøring til trenere sjekker vi hvor mye som kan tjenes uten beskatning. (Hilde), evt ved bilgodtgjøring.

Grand Prix-turnering uke 27

Luis (med hjelp av grafiker) designer plakater med 1000-års-profil. Sponsorer av arrangementet navngis på innbydelsene. Mulig Paal –IT Loftet kan hjelpe til.

Vi følger opp nye regler om deltakelse (avhengig av antall påmeldte) om evt kvalifiseringsspill blir aktueltl.

Lagspill STK
Vi satser på to herrelag - i 3. og 4.divisjon.

5. Diverse

Prokoll oversendes Lars Jørgen. Lars Jørgen følger opp med innlegg til avis fra årsmøtet.

Neste møte berammes senere.