Referat fra styremøte 04.12.15

Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Arild Hansen Sundnes, Luis Arana Ruiz, Anders Folkvang, Lars J. Hansen Gabestad,Yngvar Grina, Hilde Grina

Fraværende: Rune Hafell, Elin Tvete

1. Referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent

2. Post

Brev Sarpsborg kommune Påminnelseom søknad om momskompensasjon for arbeidene på bane1 og 2 2016 (søknadsfrist 1. mars)
Terje Nicolaysen Mail Østfold fylke vedr.hall på Kalnes
Sarpsbrg Idretteråd Tildeling av aktivitetsmidler (LAM) kr 21 812
Terje Nicolaysen Mailkorrespondanse med K. Emil Andersson vedr.
mulighet for samarbeide med Fredrikstad tennisklubb om tennishall ved siden av parkeringsplassen ved Østfoldhallen
Mail NTF Overgang Kenneth Reinaaas til Fredrikstad tennisklubb
Henrik Norvald Henvendelse om overgang til STK av flere spillere fra Halden TK
Mail Overgang av Tom Moen fra Ørje STK
Mail Sponsorinsight Undersøkelse om sponsing av norsk idrett
Brev revisorgruppen Sier opp avtale om skiltreklame
Allidrettsdagen STK fikk kr 2.000 for deltakelsen
Green tippeselskap Tilbud om å delta i selskapet
Mail korrespondanse med Carsten Stang Sponsing av deltaker på trening inne
Hafslund Hafslund har oversendt to avtaler til avstengning vedr.overgraving av tomt.
Sparebank 1 Mottatt ny forsikringsavtale for 2016

3. Økonomi/regnskap

Vi har pr. dd 243 medlemmer iklubben. De som melder seg inn på slutten av 2015 teller med som medlemmer, men betaler først for medlemskap i 2016. (Dette bl.a. pga av at alle som trener i STK er forsikret)

4. Trening/turneringinger

Vi søker Sarpsborg kommune om kr 10.000 til Grand Prix-turnering i 2016. Søknad sendes så snart som mulig (Luis).

5. Anlegg

Anlegget er ryddet og stengt for sesongen (bane 1 og 2 fortsatt åpne). Bane 1 tas ned snart.

6. Hall

Vi er informert om at det er planer om bygging av hall ved Rolvsøyhallen, hvor vi evt kan leie baner. Metacon sjekker og kommer tilbake med kostnadsoverslag. Styret holdes informert om utviklingen i saken. Vår kontaktpersjon er Terje Nicolaysen.

Vi har for øvrig ikke gitt opp planene på Kalnes.

7. Diverse

Møtet, som ble holdt på møterom på Festiviteten ble avsluttet med julemiddag for styret og noen gjester.

Vi har for øvrig ikke gitt opp planene på Kalnes.

Vedr. legging av høytspentkabel over tomt ved asfaltbane, så godtar STK avtale om kompensasjon på kr 3.500 for graving og legging av kabel. STK må betale for eventuell flytting av kabel en gang i fremtiden – noe som antagelig aldri bli aktuelt. Dette kun hvis STK bygger på tomta.