Referat fra styremøte 28.01.16

Tilstede: Arild Hansen Sundnes, Rune Hafell, Luis Arana Ruiz, Yngvar Grina, Hilde Grina
Fraværende: Randi-Brith Bjørge, Lars J.Hansen Gabestad, Anders Folkvang

1. Referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent

2. Post

Mail Hafslund Nett AS Beklager manglende informasjon vedr. gravearbeider Utenfor Hjalmar Wesselsvei
Hafslund Nett AS Overenskomst om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av lavspenningskabelanlegg – til underskrift av styremedlemmer
Mail Overgang Henrik Norvald til Halden TK
Mail NTF Søknad om støtte til utstyr. Terje Bjørge sendt søknad med bilag. Tilskudd fordeles i mars.
Mail NTF Vedr.lisensgrupper og kostnader
Brev Lotteritilsynet Tillatelse til å delta på entrepenørbingo i 2016
Mailkorrespondanse Fylkeskommunen/Terje Nicolaysen Mulighetsstudie område ved Kalnes.
Fra Thomas Årsrapport STK 2015 vedr. regnskap
Mailkorrespondanse mellom Emil Andersson, Amfi Borg og Terje Nicolaysen Mulig tennisanlegg ved Østfoldhallen (4 baner). Vår del av utgifter til arkitekt blir ca kr 12.500.

3. Økonomi/regnskap

Oversikt over alle kontoer. 2,8 mill.kr. til sammen. Inntekter 1.341 mill kr.inkl. tilskudd til bane 1og 2 på kr 1.017 mill kr. Antatt moms på ca kr 350.000 er ikke inkludert i summen, men vil utbetales i 2016.

4. Trening/turneringinger

Luis har overvært trening for unge i Halden – inntrykk av at treningen kunne inkludert mer lek og konkurranse. Fikk tilbakemelding fra foreldre at treninger her i sommer var populær.

Har vært forespørsel om kurs for barn samt voksenkurs. Det er viktig å etablere homogene grupper. Det er flere som er villige til å være trenere – Raves, Stjernstrøm og Luis.

Grand prix og veteranturnering
Det har vært en omfattende mailkorrespondanse med NTF – og vanskelig å finne passende datoer. Vi arrangerer Grandprix-turnering i uke 27, men dropper planene om veteranturnering.

Vi sender ny søknad (skjema).Det kreves prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan. Vi søker om støtte til 50% av utgiftene. Det dreier seg om utgifter til premier, baller etc.

Forslag om å knytte turneringen opp mot 1000-års jubileet – eks. vikinghjelm i premie-. Det trengs hjelp til å lage digitale plakater hvor navn på sponsorer blir skrevet inn.

Det må skrives nytt, nøyaktig budsjett.

Vi satser på å arrangere en loddtrekning med fine premier (eks. sluttspill London, billetter til konserter).

Det var spørsmål om premiepotten på kr. 25.000 skulle deles på 4 eller 8. Det satses på 4. Vi håper på et stort antall påmeldte.

5. Hall

Terje Nicolaysen vil informere om to alternative hallplaner på gubbekveld. Vi satser kr 12.500 til tegning av 4 baner på Rolvsøy når alle planer er klare. Alternativene Kalnes/Rolvsøy settes opp med pluss og minus.

Det ønskes ren tennishall med dekke som Halden.

6. Diverse

Lagene – 1. laget satser i 3. div., mens 2 .laget flyttes til 4.div. hvis dette er mulig. Det skrives årsrapport (Yngvar).Rune sender bilder.

Årsmøte arrangeres 18.2 kl.18.00 –Luis legger ut info på Facebook – Arild sender mail til medlemmene.

Vi må være oppmerksomme på nye parkeringsbestmmelser ved banene.