Referat fra styremøte – Sarpsborg tennisklubb 27.10.15

Tilstede

Randi-Brith Bjørge, Rune Hafell, Elin Tvete, Arild Hansen Sundnes,
Lars J. Hansen Gabestad,Yngvar Grina, Hilde Grina

Fraværende

Luis Arana Ruiz, Anders Folkvang

1.  Referat fra forrige møte
     Referatet ble godkjent.

 

 

2. Post

 

Mail Anne K. Aas Sjødahl

Mye ros til STK for gratis kurs og åpent klubbhus. Men påpeker mangel på innendørstilbud. Sendt mail til ordføreren i Sarpsborg med kopi til STK. Fått svar fra ordføreren.

Høyre

Programmfester løfte om hall

NTF

Tennisting avholdt. Ingen deltok fra STK.

Sarpsborg kommune

Info om utbetaling av tilskudd på kr 250.000 fra fond til kunststoffdekke på to baner ­og spillemiddeltilskudd på kr 767.000.
Det gjenstår moms som søkes for 2016.

Sarpsborg Idrettsrad

Ledermøte med befarinng pa Kalnes. Hva idrettslederne ønsker.Vårt hallprosjekt står på lista som uprioritert.

Borg Bingo

Info om å søke Lotteritilsynet. Er gjort.

Mail 3 elever fra Kalnes VG

Startet ungdomsbedrift / tro på bedre tennisracket.Var på besøk på klubbhuset.

Mail Idrettsforbundet

Spillemidler til utstyr for 2015. Terje Bjørge har sendt inn søknad om midler til nett,stolper etc..

Norges tennisforbund

Info om opp- og nedrykk. Frist 1.nov.for å melde på evt trekke lag.

Hafslund

Avtale om graving på vårt område ved Kulas. Yngvar tar kontakt med Hafslund

 

3. Økonomi/regnskap

Det er forventet overskudd på regnskapet i år. Vi har pr. dd 241 medlemmer. 76 nye mens 22 har sluttet. Det er innbetalt kontingent pa ca kr. 110.000.
Det er økt gebyr på vår konto hos Nordea.
Vi betaler serverleie for hjemmesiden til IT/loftet på kr 1875. 
Skjemaet på nett for å bli medlemmer i klubben fungerer ikke. Sjekkes.

4. Trening/turneringer

Når det gjelder trening for yngre inne, har Lars Jørgen hatt kontakt med Karsten Stang i Halden om evt samarbeid mellom klubbene mandager og torsdager kl 18.00. Vi sponser våre deltakere med kr 250 pr barn pr.mnd. Vi trenger navn og oversikt om de stiller opp. Deretter må deltakerne binde seg frem til desember. Det vil evt bli etterfakturert til de som ikke møter.

Det kan bli aktuelt med treningssamarbeid med Halden ogsa i utesesongen.

Det har vært sammenkomst med foreldre på klubbhuet som viste stort engasjement.
Vi kontakter Idrettsrådet vedr.Grand Prix/turnering. Venter vedtak fra NTF. Randi Brith purrer Hanrik Norvald. Tas på neste møte etter avklaring i NTF og kommunen.    

Kari Ek blir ny kaptein for damelaget. Elin sjekker om det kan være aktuelt med trening for damene i Halden på onsdager.

Det var meget vellykket trening ute med trenerne Luis Arana Luis, Lars Jørgen Gabestad Hansen og Christian Bromander og med hjelpetrener Sara Mohammadi. Styret takker for innsatsen.

5. Anlegg

Utstyr er ryddet inn fra bane 3, 4 og 5. Det settes opp nye informasjonstavler til våren.
Mose er delvis fjernet fra bane3,4 og 5.
Tak og vegger på veranda er vasket og høytrykksspylt av Tom Moen. Males til våren.

Nye dørhandtak er påsatt ytterdør og toilettdør av Per H. Andersen.

Det er aktuelt å sette opp nytt gjerde mot nabo på bane 3 til våren.

6. Hall

Det er sendt brev til fylkesordfører  Ole Haabeth vedr. tomt og hall på Kalnes.Vi har hatt kontakt med representant for Amfi Borgkonsernet om oppsett av plasthall som vi evt kunne leie. Terje N. sjekker nærmere.

 

7. Diverse

Det var arrangert hyggelig fest for tillitsvalgte og spillere på lagene lørdag 24. oktober.
STKs historikk på hjemmesiden oppgraderes. Jens Feilberg Jacobsen må inn blant æresmedlemmene,dessuten navn på formenn i klubben siden den startet.

Parkering ved klubbhuset. Det må betales for parkering på dagtid på oppmerkede plasser, men gratis parkering etter kl 16.00 på hverdagene og i helgene. Dette gjelder fra 1.nov. 2015.

Julemøte avholdes fredag 4.desember kl. 18 på Festiviteten.Yngvar bestiller.

Onsdag 28.okt.2015