Referat fra styremøte 25.8.2015

Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Arild Hansen Sundnes, Luis Arana Ruiz, Anders Folkvang, Yngvar Grina, 
            Hilde Grina 

Fraværende: Lars Jørgen Gabestad Hansen, Rune Hafell, Elin Tvete 

1. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent uten anmerkninger 

2. Post
-Takkekort for gave til Mathilde - datter Arild Folkvang 
-Takkekort for gave fra Jan Erik Walstad i anledning hans 70-års-dag 
-Brev fra Sarpsborg kommune med bekreftelse på innvilget driftstilskudd på kr 19.369
-Mail "Tennisfabrikken" i Oslo med tilbud om kjøp av tennisutstyr - ikke aktuelt for oss
-Mail Idrettsrådet med oversikt over hva idrettslagene har fått tildelt av kommunale tilskudd
-Idrettsrådet - sommerbrev med info om søknadsfrister, IT-løsninger, driftstilskudd til idretts-
 formål, anlegg m.m 
-Idrettsforbundet - bekreftelse på momskompensasjon for 2015
-Lotteritilsynet - tilbaketrekning av godkjennelse. Men ny frist - har sendt inn oversikt over 
 våre utgifter. Bekreftet mottatt. 
-Brev Get - endring av bredbåndsabonnement. Luis oppdaterer modem. 
-Mailkorrespondanse med kommunen vedr. utbyggingen av bane 1 og 2. Terje B. har sendt 
 inn fyldig rapport for revisjon og godkjenning av utbetaling av UI-midler og kommunale midler.
 Når det gjelder tilbakebetaling av moms følger Terje opp. 

 3. Økonomi/regnskap 
Innbetalt medlemskontingent er på kr. 107.230 (vi mangler innbetaling fra 12 medlemmer).

3 medlemmer er purret. 234 medlemmer har betalt medlemsavgift. 

Vi har feilaktig fått regning på leie på Kalnes for mai måned. Randi-Brith har tatt dette opp med 
kommunen. 

 Vi beholder vårt innskudd i Nordea på ca. kr 200.000 - 1 års avtale med fast rente.

Utgifter pr. 1. juli er på kr. 102.900 og inntektene er på kr. 200.000. Renter er ikke medregnet. 

4. Trening/turneringer 
Trening 

Vi har sagt fra oss timer i Kalnes, da ingen kan/er interessert i å være trener inne. Vi sjekker 
muligheten for andre trenere. Randi-Brith tar kontakt med Henrik Norvald. Vi sjekker også Jonatan, Stjernstrøm, Raves og Sara. Det ble stilt spørsmål om hva vi gjør på trenersiden fremover. Det er viktig å få til noe inne
og sette sammen grupper som skiller mellom nybegynnere og mer rutinerte. 

Turneringer 
Vårt Grand Prix-arrangement i år var meget vellykket - vi var heldigvis også velsignet med fint vær. 

Hvis vi skal satse ipå Grand Prix-turnering neste år - 2016 - i 1000-årsjubileumet for Sarpsborg - ble det 
foreslått å satse på større premiesummer (som STK garanterer for) for å trekke attraktive spillere 
til turneringen. Men da trengs det flere sponsorer, bl.a. en hovedsponsor og skikkelig markeds-
føring. Firmaer må kontaktes og det trengs informasjon gjennom flere medier. Vi satser på at
Terje Nicolaysen muligens kan kontakte noen firmaer og Henrik Norvald  hjelpe til med logistikk og
informasjon. 

I første omgang må tennisforbundet kontaktes for å få godkjent tidspunktet for turneringen. Det var i 
i tillegg også forslag på å arrangere en veteranturnering på samme tidspunkt. 

Påmelding til klubbmesterskapet pågår. 

5. Anlegg 
Oppgradering av bane 1 og 2 - vi forventer ca. kr 1 mill i støtte fra fylket og kommunen tilsammen. 
Firmaet som har stått for utbyggingen vil oppgradere banene til våren. 

Det er gjort en del arbeide på klubbhuset. Det er satt opp skjerm mot gata ved terrassen, malt mur 
mot gata og malt rundt skyvedør. Det er laget trapper fra begge sider inn til verandaen på 
klubbhuset. Det er videre lagt ut mosemiddel (for kr 4.000), samt grus. Og det er "støpt" igjen 
ca. 150 hull på bane 3 og 4. 

Det er behov for å bytte gjerde mot naboen ved bane 3. 

6. Diverse 
-Allidrettsdagen arrangeres 12.9 - det trengs trenere/personell fra kl. 12 - 15. Luis kan bidra noe. 
 Vi kontakter Hanne Ek. 
-Arrangere fest for tillitsvalgte - evt. i regi av Anders m.fl. 
-Vi setter ned prisen på is

Vi kommer tilbake med dato for neste styremøte (vi satser på tirsdager)