Referat fra styremøte 19.5.2015

Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Lars Jørgen Gabestad Hansen, Arild Hansen Sundnes, Rune Hafell,
Luis Arana Ruiz, Elin Tvete, Yngvar Grina og Hilde Grina 

Fraværende: Anders Folkvang 

1. Referat fra forrige møte 
Referatet ble godkjent uten anmerkninger

2. Post 
-Mail fra Randi-Brith til Henrik Norvald vedr. støtte til turneringer 
-Arrangementet "Sarpsborg-uka" er avlyst på grunn av dårlig oppslutning
-Sarpsborg Idrettsråd - info om drop-in-arrangementer 2015/2016 
-Spørreskjema - hvem er hvem i tennisen
-Mail fylket/kommunen - møte om evt samarbeide om hall med Fredrikstad TK. Terje Nicolaysen
 deltok. 
-ØIK - idemøte på Kalnes, hvor flere var innkalt. For tidlig for STK å delta i samarbeide. Vil 
 trenge tid til å utarbeide grunnlag. 
-Mail NIF - om å søke støtte hos Gjensidigestiftelsen. Er for tidlig for oss. 
-Mail NIF vedr. søknad om vare. og tjenestekompensasjon 2015. Thomas F. Jacobsen tar seg av. 
-Innkalling til årsmøte i Borg Bingo - Yngvar deltok. 
-Mottatt informasjon om planer for Kulåsparken 

3. Økonomi/regnskap 
Halvårsregnskap foreligger ikke ennå

Det er sendt ut melding om betaling for medlemskap på mail. Det er hittil 46 fakturaer som ikke er 
betalt. Det sendes purring.
Det er sendt ut fakturaer på skiltreklame. Vi venter nye skilt fra Peugot og muligens Salming. Vi satser
på å holde prisene på skilt på et lavt nivå. 
Sarpsborg Scene purres for kr 3.000 for leie av klubbhus. 

 4. Trening/turneringer 
Trening 
Trening/kurs startet 19.5 med godt oppmøte. Kurset er gratis, men ved fortsatt trening betales 
medlemsavgift. 

Treningen vil foregå på bane 1 og 2 på tirsdager og torsdager fra kl. 17 - 19. Det forventes at 
enda flere møter opp på neste trening. Det er en blanding av litt rutinerte spillere og en del nybegynnere,
som vil bli fordelt på grupper etterhvert. Det satses på å danne foreldregrupper. 
Treningen fordeles på Luis, Lars Jørgen og Christian Bromander. Kenneth Reinaas kan bidra 
på torsdager. Mathias kan innkalles ved behov. 

5.Anlegg/klubbhus 

Ombygging av bane 1 og 2 til kunstgrus er i rute - fristen for ferdigstillelse var 10.5. 
Det er hittil betalt tre avdrag - total pris er anslått til kr 2,1 mill. Regnskapet bør sendes så 
snart som mulig, slik at bidraget fra kommer inn på konto. 

Det settes opp skilt om behandlingen av bane 1 og 2 - idet den er annerledes enn på de andre 
banene. Det gjelder bl.a bruk av innendørssko og at banene ikke trengs å vannes. Dette 
informeres det også om på web. Det skaffes nytt utstyr (nett) til "kosting" av banene. 

 6. Diverse 
17.mai arrangementet var vellykket som vanlig, med ca. 50 fremmøtte og med Per H. Andersen
som vert. Vi takker for innsatsen. 

Det ble ikke satt noen dato for neste styremøte. Saker tas opp fortløpende ved behov - ny dato 
settes senere. 

22.5.2015