Referat fra styremøte 9.4.2015

Referat fra styremøte 9.4.2015

Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Lars Jørgen Gabestad Hansen, Arild Hansen Sundnes, Rune Hafell,
Luis Arana Ruiz, Anders Folkvang, Yngvar Grina, Hilde Grina 

Fraværende: Elin Tvete 

1. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent uten anmerkninger

2. Post
-Mail fra Østfold Idrettskrets vedr. spillemiddelkurs
-Info om årsmøte i Borg Bingo 26.4 - Yngvar møter 
-Info om turneringslederkurs NTF - har vi deltatt på tidligere 
-Info fra Sarpsborg kommune vedr. godkjennelse av bygg av barnehage på 
 Borregaards-tomt nedenfor tennisbanene
-Intern mailkorrespondanse vedr. trening

3. Økonomi/regnskap  
Det sendes ut medlemskontingent i neste uke, samt skriv med info om dugnad onsdag 
22. april kl. 17.30 - alternativt lørdag 25. april kl. 13.00. 

4. Trening/turneringer 
Trening 
Det forelå forslag om trening på våren fram til sommerferien. Tre kandidater - Lars Jørgen, 
Christian (Bromander) samt Luis arrangerer trening for barn og ungdom på tirsdager og 
torsdager fra kl. 17.00 - 19.00. De tre rokerer utfra sin timeplan og tar ikke betalt av klubben. 
Om disse timene fylles er avhengig av hvor mange som melder seg på. De som deltar må melde 
seg inn i klubben (kr 400 i avgift), men pålegges ikke treningsavgift før ferien. Mathias og Sara tas
med på treninger for å få mer erfaring. Det er viktig å rekruttere trenere fra egne rekker. Det ble 
foreslått å dele ut T-skjorter med Sarpsborg Tennisklubb trykket på. Racketer og baller lånes av
klubben. 

Annonsering skjer på facebook, på vår hjemmeside og i SA, samt at skriv leveres på barneskolene
av Lars Jørgen, Anders og Luis. 

Lars Jørgen følger opp mulighet for avtale og skilt med XXL. 

Forespørsler fra publikum vedr. trening videresendes Lars Jørgen. 

Turneringer 
Det er søkt om to turneringer - 28-31 mai og 20-26 juli. 
Disse turneringene er booket inn av NTA, men arrangementene overtas nå av STK. 
Henrik Norvald er likevel ansvarlig med Terje Bjørge og Luis som assistenter. 
Elin har ansvar for kiosken (skaffe kioskvakter) med Randi-Brith som assistent. Yngvar 
kan bidra med innkjøp. 

Lag 
Lars Jørgen og Anders tar seg av lagene og fordeler spillere på disse. 

5. Anlegg/klubbhus 
Terje Nicolaysen har hatt møte med fylkeskommunen om tennisanlegg på Kalnes. Der ble 
det gitt uttrykk for at et samarbeide mellom klubbene i Sarpsborg og Fredrikstad ville gjøre 
det lettere for fylket å bidra med støtte til Kalnes. Terje følger opp. Det var imidlertid et 
meget positivt møte for STK. 

6. Diverse 
Adam har flyttet og strykes fra medlemslisten 

Vi satser på å opprettholde tradisjonen med "åpent hus" på klubbhuset 17. mai. Vi sjekker 
hvem som kan stå for arrangementet. Info følger med skriv om medlemsavgift, samt sendes 
på SMS til medlemmene. 

Neste styremøte avholdes tirsdag 19. mai kl. 19.00