Referat fra styremøte med nytt styre 5.3.2015

Referat fra styremøte med nytt styre 5.3.2015

Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Lars Jørgen Gabestad Hansen, Arild Hansen Sundnes, Rune Hafell, Anders Folkvang
              Hilde Grina og Yngvar Grina 

Fraværende: Elin Tvete og Luis Arana Ruiz 

1. Referat fra forrige møte 
Referatet ble godkjent uten anmerkninger 

2. post 
-Innkalling til møte i Idrettsrådet - Yngvar Grina og evt. Terje Nicolaysen møter 
-Info Lotteri og regnskapsrapport (Thmas F. Jacobsen)
-Invitiasjon lederkurs for ungdom - (har ingen aktuelle kandidater)
-Årsmøte Østland Øst Tennisregion 
-Invitasjon til å delta i Borgertog på 17. mai 
-Henvendelse om leie av klubbhuset 31.5 
-Kontrakt Scansis - utbedring av bane 1 og 2. Oppstart 4.3 - antatt ferdig ca. 10.5. 
-Innbydelse til anleggsseminar -Ski Il Tennis 

3. Økonomi/regnskap
Det var ingen aktuelle saker.

4. Trening/turneringer 
Vi har fått påminnelse om å søke leie av idrettanlegg - Henrik Norvald har søkt på definerte tidspunkter i 
Kalneshallen - mandag, tirsdag, onsdag på vegne av STK. 

Turneringer 
Det er søkt om to turneringer i år. Fra 28.-31. mai og 20.-26. juli. Disse turneringene er booket inn i regi av NTA, men 
arrangementene må nå overtas av STK. Henrik Norvald er villig til å bidra. NTA fortsetter med trenere i STK fram mot 
våren. STK betaler også leie i Kalneshallen ut våren. 

Vi må skaffe mannskap til de to turneringene - banemannskap, kioskvakter og til å lede turneringen i tillegg til 
Henrik Norvald. 

Trening 
Siden NTA ikke lenger skal stå for trening i klubben, må vi finne andre alternativer. Vi satser i første omgang på å 
kartlegge hvilke resurser vi har i klubben. Vi regner med at Sara og Mathias også kan bidra. Lars Jørgen kaller inn de aktuelle
trenerne til et møte. 

Det er behov for 3 faste trenere + reserver. Vi må vurdere antall treninger, eventuelt lønn og hvordan denne utbetales uten 
å måtte stå som arbeidsgiver. 

Men vi trenger trenere med god kompetanse -og særlig til de minste - trenere som gjør seg forstått på godt norsk. 
Det kan være aktuelt å samarbeide med Halden TK om trening til vinteren. 

Når det gjelder kapasitet på banene, vil denne øke etter ombygging av bane 1 og 2 til kunstgrusbaner. Disse vil være 
spillbare lengre i begge ender av utesesongen. 

Det er uttrykt ønske om å få etablert en foreldregruppe til spillerne, men det er ikke tatt noe initiativ til dette foreløpig. 

Det var meget vellykket å invitere en skoleklasse til anlegget - fra Borgen skole - vi må vurdere å gjenta dette 
med flere klasser. 

Når det gjelder lag utendørs så kontakter kapteinene Lars Jørgen og Anders spillere til hhv 1. og 2. laget. Veteranlaget
har nok kandidater med Øyvind Jansen som kaptein. Bente Grina stiller som kaptein på damelaget. 

5. Anlegg/klubbhus 
Arbeidet med å bygge bane 1 og 2 til kunstgrusbaner er påbegynt.  Det er planlagt 2 dugnader fra våre medlemmer 
for å bidra i arbeidet. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

6. Diverse
Når det gjelder medlemslista så er denne nå integrert med medlemslista til NIF. Det må tas en gjennomgang 
av dataene før utsendelse av kontingenten. 

Det ble pekt på at vi trenger økt rekruttering til klubben, men det er vanskelig å legge opp til dette så lenge 
vi ikke har et godt nok tilbud til spillerne innendørs. 

Neste styremøte avholdes torsdag 9. april kl. 18.00.