Referat fra styremøte 4.12.2014

Tilstede:                   Randi-Brith Bjørge, Lars-Jørgen Hansen Gabestad, Arild Hansen Sundnes, Rune Hafell,
                                Elin Tvete, Yngvar Grina og Hilde Grina 
Fraværende:             Luis Arana Ruiz 

1. Referat fra forrige møte 
Referat ble godkjent uten anmerkninger.

2.Post
Lotteri og stiftelsestilsynet          Tillatelse til å delta på entrepenørbingo i 2015 ved Borg Bingo AS 
Get                                           Prisjusering av TV-abonnement. Info om valg av kanaler. Anders og Luis legger inn
                                                ønskede kanaler. 

ØIK drypp                                 Info om bl.a. om økt andel spillemidler, økt LAM-tilskudd og økt momskompensasjon
                                                
                                                Søknad om medlemskap 

3. Økonomi/regnskap 
Forventede inntekter i løpet av året er LAM-midler, moms, bingoinntekter og grasrotandelen.

Styreweb: Arild følger opp evt integrering av vårt medlemsregister mot idrettsforbundets medlemsoversikt.
Første møte med informasjon om registeret var fulltegnet. Arild deltar på neste møte som blir arrangert. 

4. Trening/turneringe
Vi trenger liste fra Henrik Norvald om hvem som trener inne, samt navn og adresse til foreldrene. Vi satser på 
å sponse deltakerne fra Sarpsborg med kr 600 i sesongen. Det kontrolleres at disse er medlemmer. 

Det ble avklart at utlendinger som ønsker å spille på lag i 3. og 4. divisjon ikke har karantene. 

5. Anlegg/klubbhus 
Vi har mottatt foreløpig kostnadsoverslag for omlegging av bane 1 og 2 til kunstgrusbaner. Vår andel av 
kostnadene er beregnet  til ca. kr. 800.000. Dette er avhengig av hvor mye egenarbeid vi kan legge inn. 
Økt egenandel gir også økt tilskudd fra fylket. Vi må imidlertid sette opp nøyaktig regnskap som dokumenterer
utgifter og inntekter. Det innhentes anbud fra 5 - 6 aktører. 

Det ble stemt over forslag på omlegging til 2 kunstgrusbaner på STK's anlegg. Det var 6 stemmer for 
og 1 imot. Luis hadde sendt skriftlig erklæring på forhånd. 

Hall
Lars-Jørgen tar kontakt med representanter fra Fredrikstad TK og representant fra Høyre og inviterer til 
å delta på vårt styremøte 13. januar. Først representanten fra bystyret, deretter representanten fra 
Fredrikstad TK. Henrik Norvald kan benyttes som bindeledd mellom oss og Fredrikstad TK. Lars-Jørgen 
kontakter Henrik Norvald. 

6 Diverse 
Neste styremøte avholdes tirsdag 13. januar - årsmøtet torsdag 26. februar kl. 18.00. Årsrapportene
fra komiteene må leveres sekretær 14 dager før møtet. 

Valgkomite
Elin Tvete og Anders Folkvang ble utnevnt til deltakere av komiteen. 

Møtet ble avsluttet med julemiddag for styre og gjester på Festiviteten. 

Sarpsborg 6.12.2014