Referat fra styremøte Sarpsborg tennisklubb 5.6.2014

Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Rune Hafell, Lars Jørgen Hansen Gabestad, Arild Hansen Sundnes, Luis Arana Ruiz, Anders Folkvang, 
              Elin Tvete, Terje Nicolaysen, Yngvar Grina og Hilde Grina 

1. Referat fra forrige møte
    Referatet ble godkjent uten anmerkninger

2.Post
   Norges Idrettsforbund          - Dugnad - en veileder

3. Økonomi/regnskap 
    Det var betalt inn kontingent for ca. kr. 60.000. 151 medlemmer har betalt og det mangler innbetaling fra ca. 70 medlemmer.
    Disse vil motta purring. 

4. Trening/turneringer 
    Henrik Norvald bes sette opp liste over spillerne fra STK, samt navn og adresse til foresatte. Disse kan evt. kontaktes i 
    forbindelse med kioskvakt og dugnader. Elin kontakter Henrik Norvald. Jonatan møter i styret for presentasjon av 
    treningsopplegget etter sommerferien. 

    Anders satser på å arrangere Kulås open også i år. Handicap-turnering avlyses i 2014. 

5. Anlegg/klubbhus 
    Klubbhuset begynner å bli slitt og trenger oppussing. Det er også noen utfordringer ved å ha leieboere der.

    Lars Jørgen arrangerte besøk fra skole, hvor 41 unger deltok. Disse fikk skriv om muligheter for trening og
    medlemskap i klubben. Vi satser på å invitere flere skoler.   
   

   Hall
   Våre planer om å sette opp boblehall over bane 1 og 2 med kunstgrusbaner i vingterhalvåret har skapt mye 
   motstand i nabolaget med bl.a. medieoppslag i SA. 

   Etter å ha fått godkjenning på nabovarsel av 11 naboer (av 12), har dette endt opp med at 11 naboer samlet sender 
   klage til Fylket, idet de mener seg feilinformert av STK. En arkitekttegnet skisse av anlegget kunne gi et feilaktig 
   bilde over avstand til naboer og høyde på hallen. Vi vil derfor ta en ny runde med naboene (Terje og Lars Jørgen)
   for å gi bedre informasjon når det gjelder størrelse på hallen og at det ikke vil bli noe støy fra anlegget. Selv om  
   tallet 10 meter ble nevnt i vår søknad innebærer det ikke nødvendigvis at hallen blir så høy -  antagelig 
   ca. 8 meter. Styret lager innlegg til SA for å rette opp en del feil informasjon. 

   Alternativt er det forslag på at hele tennisanlegget skal flyttes, med bygging av innendørsanlegg med 2 baner
   og 4 baner ute. Kommunen, Idrettsrådet og Borregaard ønsker dette alternativet gjennomført for klubben. I 
   tilfelle dette alternativet blir valgt kan vi få støtte fra tippemidler, UI-midler, kommunen og bli "kjøpt" ut av 
   Borregaard, som da kan bruke de ledige arealene til boligbygging. Vi vil trengte skriftlige garantier for å gå 
   inn i et slikt prosjekt. 

   I øyeblikket satser vi på å arbeide med begge alternativene parallelt. 

   Det ble også uttrykt skepsis til å investere et så stort beløp i bobleprosjektet, i og med at det kun var 
   godtatt for 5 år i første omgang. 

6. Diverse 
    Sosiale arrangementer 
    Arrangementet på klubbhuset 17. mai var også i år meget vellykket, med Franz som vert. 
    Det har aldri vært så mange tilstede. 

    Det ble stilt spørsmål om medlemmene av styret har "styreforsikring". Styret skal være ivaretatt av
    forsikring gjennom Sarpsborg Idrettsråd. Randi-Brith sjekker opp om vi har forsikring og hva den 
    evt. omfatter. 

    Tillitsmannsfest med reker og "hvitvin" for styret og "andre gode hjelpere" arrangeres i september. 

    Leder har vært i møte med kommunen vedr. soneparkering rundt STKs anlegg. 

Sarpsborg, 7.6.2014