Referat fra styremøte - Sarpsborg tennisklubb 16.4.2013

Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Rune Hafell, Lars-Jørgen Hansen Gabestad, Arild Hansen Sundnes, Jon Sverre Grønnerød, Luis Arana Ruiz, Terje Nicolaysen, Yngvar Grina, Hilde Grina

Fraværende: Anders Folkvang 

Møtet - med påfølgende middag - ble denne gangen avholdt på Festiviteten i anledning av at Yngvar Grina nylig fylte 70 år. Klubben ønsket å hedre ham for hans innsats i klubben gjennom mange år. 

Viseformann Randi-Brith Bjørge ønsket Yngvar Grina til lykke med overstått 70-års-dag, samtidig som hun oppsummerte hans langvarige innsats for tennisklubben på flere områder: På baner - klubbhus - økonomi og medlemmer. 

1. Referat fra forrige møte 
Referatet ble godkjent uten anmerkninger 

2. Post 
Borg Bingo     Innkalling til Årsmøte - STK er tildelt kr. 27.000 for 1. halvår 
Get               Bekreftelse på bestilling av tjenester til klubbhuset 
Halden TK      Kopi av årsberetning 
Kalnes           Var meget fornøyd med STK som deltaker under Kalnesdagene 

3. Økonomi/regnskap
Skiltreklame - vi har fått skilt fra Nordea og venter på avtale fra Iseveien Senter. 
Thomas sender ut regninger for skiltreklame.
Kontingenten sendes ut i slutten av april. 

4. Trening/turneringer 
Vi har mottatt terminliste for lagene for utesesongen. Anders Folkvang lager liste over lagkamper hjemme for oppslag på klubbhuset og til utdeling til kapteinene. Lars Jørgen har lagt ut link på web. Forbundet må ha oversikt over kapteinene på lagene. Vi avventer kontakt med NTF. Gro er kontaktet når det gjelder damelaget - venter tilbakemelding. 

Det arrangeres klubbmesterskap for juniorer og yngre i regi av Henrik Norvald til høsten. NTA vil arrangere Regionmesterskap for U12 og U14 i uke 25. Det kan forventes stor deltakelse. STK må bidra med personell til kiosk og hjelp på baner. (Luis koordinerer). 

Deltakelse på Kalnesdagen - 4. mai - Henrik Norvald kontaktes om deltakelse, men trenger flere hjelpere. Luis koordinerer i samarbeide med Jon Sverre. Det er behov for å dele ut informasjon om STK - web adressen oppgis. Henrik Norvald lager informasjonsbrosjyre. 

5. Anlegg/klubbhus
Det arrangeres dugnad ute og inne 24. og 27. april. Luis legger ut melding på facebook. Vi prøver å få foreldre til å delta. Det bør gjøres forsøk (Jon Sverre) til å få til en mer permanent foreldregruppe, som kan fungere mest mulig selvstendig og komme med innspill. Det er behov for liste med navn og mailadresse til de aktuelle foreldrene. 

Det er kjøpt inn banemel. Det trengs 3 nye "kulerammer" på dommerkrakkene. Luis sender inn bilder med bestilling. 

Det ble diskutert om vi skal blåse liv i den gamle rankinglista som vi hadde på klubbhuset tidligere og hvilke regler som ev. skal gjelde for rankingen. 

Det er positivt at Sarpsborg kommune har bidratt til å fjerne ugras ved bane 4 og 5. 

Hall
Det var ikke noe nytt vedrørende hall.

6. Diverse
Det skal kjøpes inn Rottingsmøbler til verandaen på klubbhuset. Vi vurderer flere alternativer (Ansvarlig Terje Nicolaysen).

Arild sender ut skriv i begynnelsen av mai om aktiviteter på baner og klubbhus. Yngvar oversender forslag til skriv.

Vi har behov for ny strengemamskin - Jon Sverre sørger for innkjøp gjennom kontakt med Kenneth Reinaas.  

Det skal også kjøpes inn hjertestarter - Lars Jørgen har konferert med flere andre klubber. Vi satser på innkjøp gjennom Røde Kors - da følger også kurs med for de som trenger opplæring (det sjekkes hvem som trenger kurs). Randi-Brith sjekker med Regionen om det finnes noen støtteordning til hjertestartere. 

Sosiale arrangementer 
Arrangement 17. mai - vi satser på samme opplegg som tidligere år. Franz kontaktes som ansvarlig (Yngvar tar kontakt). 

Tillitsmannsfest med reker og "hvitvin" for tillitsmenn og "andre gode hjelpere"arrangeres 7. juni. 

Det ser pr. d.d. ikke ut som det er behov for flere styremøter før ferien - det kalles inn hvis det oppstår behov. Mindre viktige saker kan avklares over telefon. 

Sarpsborg 18.4.2013