Referat fra styremøte - Sarpsborg tennisklubb 13.3.2013

Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Rune Hafell, Lars Jørgen Hansen Gabestad, Arild Hansen Sundnes, Luis Arana Ruiz, Anders Folkvang, Yngvar Grina, Hilde Grina

Fraværende: Jon Sverre Grønnerød

1. Referat fra forrige møte
    Referatet ble godkjent uten anmerkninger 

2. Post 
    Mail fra Planet               Tilbud om innkjøp av tennisutstyr med 5% avslag

    Østfold Idr.krets             Tilbud om lederkurs for ungdom 15 - 19 år. Ser ingen aktuelle kandidater

    Norges Idrettsforbund     Informasjon om klubbforsikring. Vi har forsikring.

    Østfold Idrettskrets         Tilbud om støtte til idrettskoordinator. Randi-Brith tar opp med Henrik Norvald 

    Halden Sparebank          Søkt sponsorbidrag på kr. 3.500 (som tidligere)

    Norges Idrettsforbund     Mottatt Lovnorm for idrettslag i retur i godkjent stand + vedtekter for STK

3. Økonomi/regnskap

    Ingen store endringer siden sist. Betalt regning fra Halden TK på kr. 6.000 i halleie. 

    Det skal kjøpes inn nye rotting utemøbler til klubbhuset. Priser sjekkes. 

    Skiltreklame  -vi får nytt skilt fra Nordea. Regner også med skilt fra nye Iseveien senter. 

4. Trening/turneringer

    Vi har mottatt terminliste for lagene for utesesongen. Lars Jørgen legger ut link på web. Forbundet må ha oversikt over kapteinene på lagene. Luis tar kontakt

    med Mari i forbindelse med damelaget.

    Forbundet har klargjort opprykks/nedrykksregler, siden det var mye uklarhet i fjor.

    Randi-Brith tar kontakt med Henrik Norvald for å få koordinert hjemmekampene med treningstider.

    Henrik Norvald oppfordres til å arrangere klubbmesterskap for yngre. Det har tidligere vært vellykket å spille klubbmesterskap på treningstimer.

    Det har vært problemer med å få avviklet finaler i klubbmesterskapet i herreklassen. Det var forslag på å prøve å spille klubbmesterskap i løpet av en helg.

5. Anlegg/klubbhus

    Det kjøpes inn banemel (Yngvar). Dessuten trengs det nye kulerammer på dommerkrakkene.

    Det kan være behov for rengjøring av klubbhuset før utesesongen starter.

6. Hall

   Det jobbes fortsatt med flere alternativer for hall

7. Diverse

   Randi-Brith deltok på Idrettsrådets årsmøte. Innkalling samt Strategidokument for Sarpsborgidretten mot 2016 er mottatt. Ifølge Randi-Brith var det lite nytt å

   rapportere fra møtet.

  Åpning av banene - det sendes skriv til medlemmene. Sendes ut sammen med kontingenten i midten av april. Innkaller samtidig til dugnad på banene

  onsdag 24.4 og lørdag 27.4.

  Det skal sendes inn årlig rapport om økonomi og medlemstall før 1. april (Thomas).

  Vi har behov for ny strengemaskin - Lars Jørgen sjekker pris og innkjøp i samarbeide med Jon Sverre.

  Det skal sendes inn brev til Lotteritilsynet om bruk av tippemidler før 1. april (Thomas)

  Vi fyller opp førstehjelpsskrinet og satser også å gå til innkjøp av hjertestarter. Da blir det behov for opplærinbg av aktuelle brukere (trenere og andre  

  nøkkelpersoner). 

  Klubben trenger interesserte foreldre for yngre spillere. Kontakten har bedret seg noe etterat treningene er flyttet til bane 1 og 2, men det kunne vært positivt om 

  noen kunne ta initiativ til å danne en foreldregruppe, som evt. kunne påta seg faste oppgaver. 

  Neste styremøte er berammet til tirsdag 16.4 kl. 19.00