Referat fra styremøte 22.11.12

 Referat fra styremøte i Sarpsborg Tennisklubb, avholdt Festiviteten 22.11.12

Tilstede: Rune Hafell, Randi-Brith Bjørge, Lars-Jørgen H. Gabestad, Anders Folkvang, Luis Arana Ruiz, Yngvar Grina, Arild Hansen Sundnes, Hilde Grina

Fravær: Jon Sverre Grønnerød


1

Referat fra forrige styremøte 

Referatet ble godkjent uten anmerkninger 

 

 

2

Post 

 

Mail Arild  H. Sundnes 

Oversikt over antall medlemmer pr. 31.10.2012

 

Mail Sarpsborg Havnelager 

Bekreftelse på at havnelageret ikke sponser STK til neste år 

 

Mail Terje Nicolaysen 

Befaring på Ullern i forbindelse med boble/kunstgrus 

 

Mail ØIK 

Oppfordring til å gå i bresjen for å få OL arrangementer  til Østfold 

 

 

 

3

Økonomi/regnskap 

 

Det ble lagt frem balanse fra Thomas F. Jacobsen – hvor det fremgikk at vi har en egenkapital på kr. 3.496.091,02 pr. 31.10. Overskuddet ser ut til å bli ca. kr. 170-180.000. På inntektssiden mangler renteinntekter, momsrefusjon, LAM-midler og leieinntekter. På utgiftssiden mangler bl.a støtte til innetrening og sosiale tilstelninger. Medlemskontingent utgjør kr. 110.000. Vi har pr. d.d. 246 betalende medlemmer. 

 

 

4

Anlegg/klubbhus 

 

Det er ryddet opp etter utendørssesongen og gjort diverse utbedringer på banene. 

Rengjøring av klubbhus står for tur. Utemøbler må skiftes ut. 

Get skal oppgradere det trådløse nettverket i klubbhuset. Det kjøpes inn ny laptop til bruk av sekretær. 

 

 

5

Turneringer 

 

Våre juniorer vant utendørsserien i konkurranse med lag fra Fredrikstad og Halden.

Det arrangeres liknende serie inne. 

 

 

 

Trening 

 

Vi har fått gjennomslag for å få lagt treningstimene på Kalnes til en dag. 

Vi trenger en oversikt over hvilke juniorer som trener med og uten støtte. 

 

 

Anders Folkvang holder oversikt over treningen til 1. og 2. laget i Halden. Det er mange som er interessert i å trene. Det er viktig at han får tilbakemelding om hvem som stiller på treningene, for evt. å kalle inn andre som vil delta. 

 

 

 

Henrik Norvald  ønsker å spille på vårt 1. lag neste år. Muligens også Jonatan Delanski .1. laget bør ha ambisjoner om å rykke opp i 2. div. for å sikre at vi beholder våre gode spillere på laget. Det har vært noe sykdomsforfall på 1. laget i år – vi håper dette bedrer seg til neste år. Evt. overganger må skje før 1. mars.

 

 

Vi regner med å stille 2 herrelag + damelag også neste år. 

 

 

 

 

 

 

6

Hall 

 

Terje Nicolaysen redegjorde for statusen på hallprosjektet. 

Når det gjelder Kalnes har fylkeskommunen bestemt at de ønsker en oversikt over skolenes behov for hallplass. Dette vil bli klargjort fram mot sommeren. 

 

Andre fremstøt for bygging av hall har strandet av forskjellige årsaker. 

 

 

7

Diverse 

 

Lars J. Gabestad Hansen og Luis Arana Ruiz ble valgt til medlemmer av valgkomiteen neste år. 

 

 

Beretningene fra komiteene bør leveres formannen 2 uker før årsmøtet, som avholdes torsdag 7. februar.

 

 

 

Neste styremøte blir torsdag  10. januar 2013.