Referat fra styremøte 20.8.2012

Referat fra styremøte i Sarpsborg Tennisklubb 20.8.2012. Til stede: Arild Sundnes, Rune Hafell, Randi-Brith Bjørge, Luis Arana Ruiz , Lars Jørgen Hansen Gabestad, Yngvar Grina og Hilde Grina

1 Referat fra forrige styremøte
- Referatet ble godkjent uten anmerkninger


2 Post
- Brev med info om endret fakturaadresse til Bravida
- Forespørsel om vi ønsket å delta i "Smart boards" – (tavle med oversikt over
hendelser i Sarpsborg). Er ikke aktuelt for STK.
- Mail fra Sarpsborg Idrettsråd vedr. Allidrettsdagen lørdag 8.9.
- Tilbud om å kjøpe "kunstig banegrus"
- Mail fra Grålum skole med ønske om brukte baller
- Notat fra møte med Sarpsborg kommune om evt. bygging av hall. Våre
representanter var Terje Nicolaysen og Rune Hafell. Notatet ble lest opp på møtet.
- Notat fra befaring med fagfolk og driftssjef på Kalnes vg - fra Terje Nicolaysen.

3 Økonomi/regnskap
- Vi har en solid egenkapital i klubben – noe som også er nødvendig med tanke på bygging av hall. Det forventes inntekter på ca. kr. 200.000 for resten av året, fordelt på bingo-inntekter, renter, statlige og kommunale tilskudd, samt noen sponsorer. På utgiftssiden vil vi ha utgifter til innetrening, støtte til trening av ungdom og sosiale tilstelninger.
- Totalt innbetalt medlemsavgift beløper seg til kr. 107.900 pr. d.d. Det foreligger medlemslister sortert på de som har betalt og ikke. Vi vurderer å stryke de som ikke har betalt. De som melder seg inn etter 1.9 betaler halv pris.

4 Anlegg/klubbhus
- Uthuset er vasket og malt
- Krakker er beiset av Luis og Yngvar
- Kommunen har vært og sprøytet ved bane 4 og 5.
- Vi trenger å kjøpe stoler og bord ute til neste sesong.

5 Trening/turneringer
- Det er gjennomført en vellykket nasjonal turnering i alle aldersklasser med ca. 50
deltakere i regi av NTA.
- Det skal arrangeres Østfoldmesterskap 1. og 2. september – det legges ut info på web-siden, på facebook samt oppslag på Klubbhuset.

-H.Norvald har vunnet NM i 35-års-klassen. Gratulerer!
- NTA trener ute ut september og planlegger for innetrening på Kalnes. HN har kontakter i NTF og vil finne ut hva de kan gjøre for Østfold. HN er ansatt for å drive klubbutvikling bl.a. i Østfold, da er det en fordel at han kjenner forholdene i STK.
- 2.laget kjemper om opprykk.
- 1. ogh 2. laget vil trene i Onsøy, evt i Halden i vinter. Vi søker om timer på samme tidspunkt som tidligere. Spillere på 1. laget har vært plaget av mye skader i år.

- Vi sponser trening for de som deltar i lagtennisen. Disse er da forpliktet til å stille i
lagkamper.
- Anders tar ansvar for at innetreninger av 1. og 2. laget fungerer. Luis mente det var verdifullt å ha forskjellige treningspartnere.
- STK tar kontakt med spillere som evt.kan spille på 1. laget – vedkommende må først melde seg inn i klubben. Det er viktig at vi har et godt tilbud for å rekruttere nye spillere. 1.laget satser på opprykk. Det ble stilt spørsmål om H.Norvald og Jonatan evt. kunne stille på vårt 1. lag.

- Lars J. er kaptein på 1. laget og Anders på 2. laget.

6 Hall
- Det er avholdt møte i Rådhuset vedr. bygging av hall med representanter fra kommunen -ordfører, kommunesjef og leder for kultur - samt leder for Sarpsborg Idrettsråd – Kjell Einar Andersen. Det møtte to representanter fra STK - Terje Nicolaysen og Rune Hafell.
- Søknad om å få bygge på Kalnes må være klar innen 15.9. Det er avholdt møte med Idrettsrådet – våre representanter var Terje Nicolaysen og Terje Bjørge. Budsjett inkludert hvilken støtte vi kan forvente av myndigheter, banker, forsikringsselskaper eller andre, må fremlegges med søknaden.

7 Diverse
- Luis kjøper ny printer, evt sponses av fam. Bjørge.
- Det må skaffes trenere til Allidrettsdagen 8.9 kl. 12-15. (Luis). NTA bør stille med en representant.
- Ny Web- og Facebook-side blir installert neste uke.
- Det vil bli arrangert grillaften onsdag 29.8 kl. 17.00

Neste styremøte blir tirsdag 25.9 kl. 19.00